SAINTIS JURUTEKNOLOGI

Anugerah Saintis Muda Negara dan Anugerah Juruteknologi Negara 2015 telah dibuka sehingga 31 Mac 2015.

1. Anugerah:

  • Anugerah Saintis Muda Negara 2015; dan
  • Anugerah Juruteknologi Negara 2015

2. Pengenalan:

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) berhasrat untuk memberi pengiktirafan terhadap sumbangan dan pencapaian oleh saintis muda dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) melalui Anugerah Saintis Muda Negara 2015. MOSTI juga memberi pengiktirafan terhadap pencapaian cemerlang oleh Juruteknologi (Juruteknik/Pembantu Makmal) serta kakitangan separa ikhtisas yang berkaitan dengan sains dan teknologi (S&T) melalui Anugerah Juruteknologi Negara 2015.

Sehubungan dengan itu, calon yang berkelayakan dan memenuhi syarat serta peraturan yang telah ditetapkan dipelawa untuk menghantar borang pencalonan lengkap ke Bahagian Teras Sains dan Teknologi, MOSTI sebelum 31 Mac 2015.

Syarat-syarat dan peraturan serta borang pencalonan bagi Anugerah Saintis Muda Negara 2015 dan Anugerah Juruteknologi Negara 2015 adalah seperti berikut:

Anugerah Saintis Muda Negara dan Anugerah Juruteknologi Negara:

  • Syarat-syarat dan Peraturan Penyertaan;
  • Borang Pencalonan Anugerah;
  • Ringkasan Borang Pencalonan; dan
  • Senarai Semak Pencalonan.

3. Tarikh tutup pencalonan: 31 Mac 2015

4. Pegawai yang dihubungi:

  • Pn. Nur Marina Ibrahim (marinaibrahim@mosti.gov.my) 03-8885 8380
  • Pn. Siti Zuhaini Abd. Samah (zuhaini@mosti.gov.my) 03-8885 8270
  • En. Abdul Hadi Mat Som (abdhadi@mosti.gov.my) 03-8885 8359

5. Borang dan dokumen berkaitan :

 

Anugerah Saintis Muda Negara 2015 Anugerah Juruteknologi Negara 2015
Syarat Anugerah Saintis Muda Negara 2015 ( pdf | doc ) Syarat Anugerah Juruteknologi Negara 2015 ( pdf | doc )
Borang Anugerah Saintis Muda Negara 2015 ( pdf | doc ) Borang Anugerah Juruteknologi Negara 2015 ( pdf | doc )
Ringkasan Pencalonan Anugerah Saintis Muda Negara 2015 ( pdf | doc ) Ringkasan Pencalonan Anugerah Juruteknologi Negara 2015 ( pdf | doc )
Senarai Semakan Pencalonan Bagi Anugerah Saintis Muda Negara 2015 ( pdf | doc ) Senarai Semakan Pencalonan Bagi Anugerah Juruteknologi Negara 2015 ( pdf | doc )

 

Kuala Lumpur, Wednesday, 25 March 2015 – Malaysian Biotechnology Corporation (BiotechCorp) launched a showcase of 25 supercritical extracts at the Intercontinental Hotel. Themed Supercritical Fluid Extraction – A Wellness Industry Game Changer, the event displayed products from various companies that have utilised the Supercritical Fluid Extraction (SFE) platform technology and hosted two experts in the SFE field who held talks in relation to the platform technology and its relevance in the wellness industry and the halal market.

Guest of honour Datuk Dr Ewon Ebin, Minister of Science, Technology and Innovation (MOSTI), accompanied by Dr Zulkifli Mohamed Hashim, Deputy Secretary General (Science), was impressed with the development of the SFE platform technology, which was acquired by BiotechCorp under RMK-9’s Biotechnology Acquisition Programme (BAP) in 2009. Through the collaboration between BiotechCorp and University Putra Malaysia (UPM), 15 product protocols have been developed in 2014 to successfully produce nutraceutical, cosmeceutical and pharmaceutical products using the SFE platform technology at UPM’s Supercritical Fluid Centre (SFC).

“The ministry has set a target to commercialise 60 R&D projects each year beginning 2014, bringing the number to 360 by 2020. With the help of industry players, the SFE platform technology can play an important role in achieving this goal,” he added.

Chief Executive Officer of BiotechCorp, Dato’ Dr. Mohd Nazlee Kamal spoke of the SFE platform technology’s many benefits, including producing high value added products that adhere to the halal and global markets in the wellness industry, as well as creating income and employment opportunities for the rural communities through their involvement in commercial activities.

“In terms of revenue, we expect the SFE platform technology to garner RM1.3 million by 2015, and we aim to achieve RM14 million in revenues by 2020. We also target to create 15 entrepreneurs in Malaysia utilising the SFE technology platform by 2020,” he said.

BANGI, 23 MAC 2015 – Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) hari ini melakar satu lagi kejayaan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) apabila penyatuan dua agensi ini berjaya menghasilkan Universal Design Product Showcase atau pusat rekabentuk sejagat yang pertama seumpamanya di Malaysia.

Universal Design, yang juga dikenali sebagai Inclusive Design atau Design for All merujuk kepada rekabentuk sejagat yang mengambil kira semua peringkat umur dan keupayaan. Produk Universal Design bukan bermaksud produk yang dihasilkan khusus untuk golongan OKU semata-mata, tetapi ia adalah produk yang memiliki elemen Universal Design bagi membolehkan ianya mudah diguna oleh semua pengguna termasuk orang tua, kanak-kanak, ibu-ibu hamil dan lain-lain.

YB Datuk Dr. Ewon Ebin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dalam ucapannya menyatakan rasa bangsa dengan penubuhan pusat seumpama ini kerana ia memberi peluang kepada golongan OKU untuk menikmati hak yang sama daripada kemajuan negara. Beliau juga mengharapkan penglibatan sektor swasta dalam penghasilan produk Universal Design dan menjadikan pusat yang dirasmikan pada hari ini sebagai rujukan utama mereka.

Usaha mempromosi Universal Design di Malaysia telah dimulakan oleh MRM sejak awal tahun 2000 lagi. Inisiatif ini diambil dengan melihat aplikasi yang dilakukan oleh beberapa buah negara maju seperti Amerika Syarikat, 2Jepun dan Taiwan yang telah menjadikan Universal Design sebagai salah satu elemen penting dalam memastikan keselesaan hidup rakyat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Penubuhan pusat rujukan reka bentuk ini juga dilihat sangat relevan dengan keperluan sektor perindustrian dan pendidikan pada masa kini.

SERI KEMBANGAN (12 MAC 2015): Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI) melalui agensinya, CyberSecurity Malaysia (CSM) – pusat pakar teknikal keselamatan siber Nasional, akan menawarkan perkhidmatan pemulihan data kepada mangsa-mangsa banjir di jajahan dan daerah yang terlibat banjir di negeri-negeri Pantai Timur Semenanjung Malaysia, iaitu Kelantan, Pahang dan Terengganu. Inisiatif ini merupakan program tanggungjawab sosial korporat (CSR) CSM yang dikenali sebagai “Ops Jelajah Cyber”.

Program ini diadakan khusus bagi membantu mangsa bencana banjir (secara individu/orang perseorangan) mendapatkan semula maklumat, data, imej serta informasi yang disimpan di dalam gajet ICT seperti komputer, telefon bimbit, kad sim serta kas memori yang telah musnah atau rosak akibat bencana banjir.

“Bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini telah meninggalkan banyak kesan serta impak dari segi fizikal dan juga mental dalam kalangan mangsa banjir. Jika dulu, mereka sibuk dan fokus untuk memastikan kediaman, kelengkapan rumah serta pakaian, kini mereka mula memberi tumpuan kepada gajet-gajet ICT yang musnah dan tenggelam oleh banjir. Maka, program yang diadakan ini amat bertepatan untuk mangsa-mangsa banjir tampil mendapatkan bantuan bagi mengembalikan semula data serta informasi yang musnah dan rosak,” kata YB Datuk Dr. Ewon Ebin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, semasa pelancaran “Ops Jelajah Cyber” yang disempurnakan oleh YB Datuk Dr. Abu Bakar Mohamad Diah bagi pihak beliau.

Antara bantuan yang disediakan ialah mengenal pasti masalah (diagnostic) yang dihadapi mangsa banjir, membaik pulih USB thumb drive, external hard disc dan kad memori, mengadakan penyaringan data (data sanitization) serta ceramah mengenai pengurusan data, keselamatan serta ancaman siber masa kini dan pengendalian insiden melalui pusat bantuan Cyber999.

“Sebagai sebuah Kementerian yang diberi tanggungjawab mengenai pembangunan sains dan teknologi di Malaysia, maka adalah wajar untuk kita mengembeling tenaga pakar dari CSM untuk turun padang membantu mangsa banjir dengan menawarkan khidmat kepakaran dalam bidang pemulihan data,” ujar Datuk Dr. Ewon Ebin lagi.

Proses pemulihan data yang ditawarkan melalui program ini bergantung kepada tahap serta jenis kerosakan yang dialami gajet serta peralatan ICT berkenaan. Menurut Dr. Amirudin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif CyberSecurity Malaysia, “sekiranya ia melibatkan kerosakan fizikal, ia dapat dipulihkan dengan proses penggantian komponen mekanikal atau elektrikal yang terlibat, dan jika ia melibatkan kerosakan logikal, ianya dapat dipulihkan dengan membaiki sistem fail media storan digital yang terlibat.”

“Kami menjemput orang ramai supaya hadir dengan membawa bersama media storan digital yang ditengelami air seperti USB thumb drive, external hard disc dan Kad Memori. Mereka hanya perlu membawa Kad Pengenalan bagi tujuan pendaftaran, menyenaraikan jenis data ataupun fail yang ingin dibaikpulih seperti Microsoft Office, fail multimedia dan sebagainya. Individu juga diminta membawa bersama USB thumb drive, external hard disc, cakera padat (hard disk) atau Kad Memori baru untuk storan data atau maklumat yang dibaik pulih,” jelas Dr. Amirudin lagi.

Konvoi “Ops Jelajah Cyber” bertolak dari perkarangan pejabat CSM di Seri Kembangan menuju lokasi pertama iaitu Kota Bharu di Negeri Kelantan diikuti negeri Pahang dan Terengganu. “Ops Jelajah Cyber” ini mendapat sokongan Kerajaan Negeri Kelantan, Pahang dan Terengganu serta beberapa organisasi dalam industri keselamatan siber antaranya, Prisma Khas Sdn Bhd, Myung Inovasi Terkini Sdn Bhd, Huawei Malaysia, WS Mentari Sdn Bhd dan Trends Integrated.

PUTRAJAYA, 10 Mac – Kesan hijau atau kitaran hidup akibat daripada aktiviti pengeluaran perindustrian dan proses pembuatan kini boleh diukur dengan penubuhan National Life-Cycle Inventory Database (MY-LCID) atau Pengkalan Data Inventori Kitaran Hayat Kebangsaan, iaitu satu pengkalan data Penilaian Kitaran Hayat (LCA) atau Life-Cycle Assessment.

MY-LCID adalah satu daripada usaha kerajaan Malaysia ke arah pembangunan lestari yang meliputi penggalakan teknologi mesra alam dan penggunaan langkah-langkah kawal selia kendiri.

MY-LCID yang berasaskan web ini yang dibangunkan oleh SIRIM Berhad, sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), turut membantu dalam pembangunan modal insan untuk pelaksanaan LCA.

Hasil LCA digunakan untuk menambah baik reka bentuk produk seperti reka bentuk eko, menambah baik proses pengeluaran, dan pengurusan produk akhir ke arah prestasi alam sekitar yang lebih baik dalam penyediaan produk dan perkhidmatan bagi pasaran tempatan dan eksport.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr Ewon Ebin berkata kerajaan Malaysia menyokong usaha meningkatkan kesedaran terhadap LCA di negara ini, melalui penubuhan Pusat Rekabentuk Perindustrian Eko SIRIM di Bukit Jalil, Kuala Lumpur yang antara lain memberi tumpuan kepada galakan penggunaan reka bentuk-eko.

“Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010) SIRIM telah diberi mandat untuk membangunkan pengkalan data LCA yang akan membolehkan industri untuk menilai impak kitaran hayat proses pengeluaran dan pengilangan seterusnya mengalakkan penggunaan teknologi mesra alam dan pemakaian peraturan kendiri,” katanya.

“Unit Perancang Ekonomi (EPU) di Jabatan Perdana Menteri turut mengambil maklum berhubung kepentingan LCA di beberapa kementerian, dan akan menjadi penyelaras bagi pihak Kerajaan dalam mesyuarat yang akan datang. EPU juga merupakan pusat fokal kebangsaan bagi Program SWITCHAsia mengenai Sokongan Dasar SCP yang dibiayai oleh Kesatuan Eropah,” kata Datuk Dr. Ewon.

Menteri berkenaan bercakap pada majlis pembukaan Mesyuarat ke-4 Forum Antarabangsa mengenai Penilaian Kitar Hayat (LCA) di sini. Forum yang dianjurkan bersama oleh Program Alam Sekitar Bangsa-Bangsa Bersatu (United Nation Environment Programme – UNEP), MOSTI dan SIRIM Berhad yang diadakan dari 9-12 Mac 2015, mengumpulkan 20 orang pakar iaitu dari Australia, China, India, Jepun, Thailand, Itali, Perancis, Sweden, Brazil, Amerika Syarikat, Switzerland, Belanda, serta wakil dari Suruhanjaya Eropah dan UNEP. Forum ini memberi tumpuan kepada perbincangan teknikal bagi Rangkaian Global pengkalan data ‘Interoperable LCA’, dan dialog “LCA dalam Dasar” (LCA in Policy) bersama kementerian-kementerian yang berkaitan.

Turut hadir pada majlis berkenaan ialah Dato’ Sri Dr Noorul Ainur Mohd Nur, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi; Dato’ Dr Zainal Abidin Mohd Yusof, Presiden dan Ketua Eksekutif SIRIM Berhad; dan Cik Elisa Tonda, Ketua Unit Industri Bertanggungjawab dan Rantaian Nilai, Bahagian Teknologi, Industri dan Ekonomi UNEP.

Presiden dan Ketua Eksekutif SIRIM Berhad, Dato’ Dr Zainal Abidin dalam ucapannya berkata bahawa penglibatan SIRIM dalam LCA telah bermula sejak 2001, apabila SIRIM telah dijemput oleh Pusat LCA dari AIST JEPUN untuk menyertai projek LCA ASEAN.

“Pada 2006-2010 SIRIM telah memulakan Projek LCA Kebangsaan dalam menyokong mandat Kerajaan untuk mewujudkan pangkalan data inventori kitaran hidup kebangsaan,” katanya.

“Kami berharap keputusan mesyuarat sepanjang minggu ini akan mengukuhkan keupayaan Malaysia agar setanding, atau lebih baik dengan negara-negara antarabangsa lain dengan dasar mampan yang melindungi dan mempertahankan negara dan industri, untuk bangkit menghadapi cabaran global, mengekalkan daya saing dan akhirnya meningkatkan kemampanan dan kualiti hidup kita,” katanya.

Bengkel empat hari bagi Bengkel Dasar LCA dan Bengkel Tahunan Agri-Makanan Serantau Asia LCA, membolehkan pembuat dasar, peniaga, NGO, pakar-pakar teknikal, ahli-ahli akademik dan penyumbang sumber untuk mendapatkan pengetahuan melalui perkongsian dalam menghadapi inisiatif global dan trend serta mengukuhkan dasar mampan di negara ini melalui bengkel dan pengetahuan melalui perkongsian kejayaan negara-negara peserta.

(Maklumat MY-LCID boleh diakses melalui http://lcamalaysia.sirim.my/mylcid.asp

SEREMBAN, 07 MAC 2015 – Pertandingan Inovasi Negara 2015 masih dibuka penyertaannya sehingga 20 Mac ini dengan menawarkan empat kategori sama seperti tahun-tahun sebelumnya iaitu kategori sekolah, kategori produk, kategori perkhidmatan dan juga kategori akar umbi.
Dalam program “Creativity & Science4U” Zon Selatan yang berlangsung di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Ampangan Negeri Sembilan, Pertandingan Inovasi bagi kategori sekolah telah dijalankan dan pemenang ditentukan berdasarkan faktor-faktor tertentu iaitu i) ciptaan individu atau kumpulan ii) produk yang telah diguna pakai atau dalam status prototaip, iii) mempunyai nilai komersil serta mampu menyelesaikan masalah, iv) memberi impak positif kepada pengguna selepas digunakan, dan v) sumber dan jenis bahan bagi penghasilan produk.

Semua pemenang pertandingan Inovasi akan diraikan dalam majlis Anugerah Inovasi Negara (AIN) yang bakal berlangsung pada bulan Mei nanti bersekali dengan penganjuran National Innovation, Conference and Exhibiton 2015 (NICE2015). Pertandingan Anugerah Inovasi Negara mula diperkenalkan oleh MOSTI pada tahun 2006 dengan tujuan merangsang idea-idea bagi meningkatkan inovasi dalam penciptaan produk atau perkhidmatan yang mampu memberikan nilai tambah dan berpotensi untuk dikomersilkan.

Perasmian program“Creativity & Science4U” zon Selatan ini telah disempurnakan oleh YB Datuk Dr. Abu Bakar Mohamad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Dalam ucapannya, beliau telah menyatakan pengharapannya agar inisiatif MOSTI dalam menganjurkan program ‘Creativiti dan Science4u” mampu memberi aspirasi kepada para pelajar untuk mencintai dan seteruskan berusaha menerokai dunia sains teknologi dengan lebih kreatif.

Program “Creativity & Science4U” Zon Selatan yang menawarkan lebih 20 aktiviti turut menemukan pengunjung dengan Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Sukor dalam aktiviti ‘Angkawasan On The Move’. Angkasawan pertama ini dibawakan khas untuk berkongsi ilmu dan pengalaman seterusnya menjadi inspirasi pelajar menceburi bidang sains angkasa. Selain itu juga, program kali ini lebih meriah dan menarik dengan penyertaan KRU Academy yang menawarkan bengkel grafik dan juga terlibat sama dalam aktiviti di pentas dalam sesi Science & Innovation Experience Sharing. Pelbagai jenis pertandingan turut dianjurkan dalam program kali ini seperti pertandingan CSI, kuiz sains, pertandingan roketair, pertandingan rekacipta dan paper plane challenge.

PUTRAJAYA, 24 FEBRUARI 2015 – Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) akan memperkenalkan inovasi sosial (social innovation) sebagai salah satu elemen dalam peluasan skop dana bermula 2015. Peluasan skop dana ini juga akan meliputi aktiviti ‘facilitation’.

“Melalui peluasan skop pendanaan ini, dana pre-pengkomersilan yang diurus oleh MOSTI boleh digunakan bagi membiayai aktiviti-aktiviti yang boleh membantu meningkatkan tahap ‘commercial readiness’ produk-produk R&D”, kata Datuk Dr. Ewon Ebin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi semasa menyampaikan amanat di hadapan 1500 warga MOSTI.

Menurutnya lagi, sebagai persediaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh YAB Perdana Menteri semasa pembentangan Bajet 2015 iaitu mensasarkan pengkomersilan 360 produk inovasi berimpak tinggi dalam tempoh 5 tahun, MOSTI telah mengambil inisiatif menambahbaik pengurusan dana penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan (R&D&C).

Sepanjang tahun 2014, MOSTI mencapai pelbagai pengiktirafan di dalam dan luar negara. Antara anugerah-anugerah utama yang telah diterima oleh MOSTI pada tahun 2014 adalah:

(i) Di bawah pengiktirafan Ikon Pengurusan Projek 2014 oleh YBhg. Tan Sri Dr. Ketua Setiausaha Negara, MOSTI menduduki tempat pertama bagi Kategori Projek Bukan Fizikal dan tempat kedua bagi Lawatan Turun Padang Terbaik;

(ii) Agensi Nuklear Malaysia menerima Plants Mutation Breeding Award daripada International Atomic Energy Agency (IAEA);

(iii) Met Malaysia memenangi Anugerah Kecemerlangan Geospatial (AGK 2014) melalui projek Fire Danger Rating System (FDRS);

(iv) Agensi Remote Sensing Malaysia memenangi Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (AIICT 2014) melalui projek Sistem Penentuan Lokasi Penangkapan Ikan (FSI);

(v) CyberSecurity Malaysia berjaya menduduki tempat ketiga dalam Global Level in the Global CyberSecurity Index oleh International Telecommunication Union 2014; dan

(vi) Agensi Angkasa Negara memenangi pingat emas di National Innovation and Invention Competition through Exhibition (iComEx’14) dan International Innovation, Design and Articulation 2014 (i-IdeA2014) melalui projek Rural Medical Emergency System (REMS).