KLUANG, 15 Oktober – Bertahan atau Menyerah! Pertempuran robot bagi merebut gelaran juara Pertandingan Robot Tempur di antara 40 pasukan telah menarik minat orang ramai untuk mengikuti secara dekat seterusnya menjiwai sains, teknologi dan inovasi (STI).

Berkonsepkan penghasilan robot tempur secara “hands-on”, peserta – peserta pertandingan robot tempur perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan mereka di dalam bidang “wireless technology” dan juga “robot design” yang meliputi ciri inovasi dan kreativiti. Program ini berlangsung selama empat (4) bermula 12 Oktober sehingga 15 Oktober 2016 di Dewan Kompleks Pekan Rabu, Kluang.

Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, YB Datuk Dr Abu Bakar Mohamad Diah dalam ucapannya berkata “Kecekapan dalam bidang teknologi dan kemampuan mewujudkan teknologi baru adalah sangat penting jika Malaysia ingin mencapai kemajuan ekonomi yang lebih tinggi dan mengekalkan daya saing ekonomi dalam pasaran dunia. Memang menjadi dasar Kerajaan untuk menggalakkan rakyat Malaysia menceburi bidang reka cipta dan inovasi yang masih belum diterokai”
Pertandingan Robot Tempur yang dianjurkan buat kali ke-2 ini bertujuan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap Sains, Teknologi & Inovasi (STI) terutamanya kepada para pelajar, guru-guru dan ibu bapa agar lebih berkeyakinan memilih bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) sebagai kerjaya di masa hadapan selain meningkatkan tahap pemahaman ilmu sains dalam kalangan masyarakat.

Program kali ini merupakan acara kemuncak bagi aktiviti PSN Trooperz : Sains, Teknologi, Inovasi dan Robotik (STIR) yang dijalankan sepanjang tahun. PSN Trooperz : STIR melibatkan 4 komponen lain iaitu Amphibious Electric Vehicle (My-AEV), Bengkel Robotik (My-BENGKEL), Malaysia Robotic Gamez (My-ROBOT), Malaysia Indoor Solar Car (My-SOLAR) dan acara kemuncak Pertandingan Robot Tempur Malaysia 2016 (My-COMBAT)

Sebanyak 40 pasukan daripada 31 institusi pengajian tinggi awam dan swasta, politeknik serta Institut Latihan Perindustrian (ILP) seluruh negara bertarung menggunakan robot kawalan jauh. Pertandingan Robot Tembur 2016 ini dianjurkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) menerusi Pusat Sains Negara dengan kerjasama Myrobotz Enterprise.

Bukit Jalil, 11 Oktober 2016 – Kerajaan telah mengenal pasti nanoteknologi sebagai salah satu teknologi utama yang berupaya untuk menjadi pemangkin utama terhadap transformasi ekonomi negara dan masyarakat menerusi 2 pendekatan utama, iaitu (i) menarik pelaburan dalam nanoteknologi; dan (ii) pembangunan bakat.

Untuk memastikan tadbir urus pembangunan industri berkaitan nanoteknologi negara menjadi lebih mantap, Kerajaan sedang memperkukuhkan infrastruktur dan keupayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) nano supaya selari dengan hasrat Kerajaan untuk menjadikan nanoteknologi sebagai sumber ekonomi baru negara melalui Pusat Nanoteknologi Kebangsaan.

Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, YB Datuk Dr Abu Bakar Mohamad Diah semasa merasmikan Program Nano Kebangsaan 2016 (NanoKEB 2016) di sini hari ini berkata “Dengan kewujudan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan yang lengkap, Kerajaan Malaysia berharap ianya akan dapat menarik syarikat-syarikat antarabangsa untuk bekerjasama dengan syarikat tempatan untuk menggunakan semua kemudahan yang ada di Pusat Nanoteknologi Kebangsaan serta kepakaran tempatan dalam aspek fasilitasi pasaran melalui NanoMalaysia Berhad. Ini akan dapat mempercepatkan penghasilan bahan-bahan serta produk-produk baharu yang berasaskan nanoteknologi”

Kerajaan melalui MOSTI telah melaburkan perbelanjaan yang besar bagi menggalakkan aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan (R,D&C ) nanoteknologi negara. Dari tahun 2008 ke 2015, sebanyak 364 projek-projek penyelidikan berkaitan nanoteknologi telah dibiayai oleh MOSTI, dengan jumlah pembiayaan yang lebih dari RM165 juta.

Program NanoKEB 2016 yang dilaksanakan bermula 10 – 12 Oktober 2016 ini dianjurkan dengan kerjasama Technology Park Malaysia, Yayasan Angkasawan Malaysia, Pusat Sains Negara dan Universiti Malaya. Ianya dibahagikan kepada 7 program utama iaitu Pameran Industri dan Pembangunan Nanoteknologi, Pertandingan Projek Penyelidikan Inovasi Nanoteknologi (PIN) peringkat Kebangsaan, Bengkel Pelan Tindakan Keselamatan Nano 2016, Bengkel Pembangunan Nano Selulosa, National Electrospinning Workshop 2016 (NEW2016), Workshop on Carbon Based Nanomaterials and Enviroment dan Sesi Interaktif Nano.

MARANG, TERENGGANU, 8 OKT 2016 – Jabatan Kimia Malaysia yang merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi meneruskan agenda merakyatkan sains, teknologi dan inovasi (STI) menerusi program Kimia Ke Desa.

“Kimia Ke Desa merupakan program jangkau luar (Outreach) yang unik kerana ia membawa STI terus kepada masyarakat desa untuk memupuk minat mereka terhadap STI. Program ini juga merupakan inisiatif kementerian untuk membudayakan sains dalam masyarakat dan menukar pandangan orang ramai bahawa “sains itu mudah”, “sains itu menarik” dan “sains itu adalah sebahagian daripada kehidupan,” kata YB Datuk Dr. Abu Bakar bin Mohamed Diah, Timbalan Menteri Sains Teknologi Dan Inovasi sewaktu merasmikan program tersebut di sini hari ini.

Menerusi pelbagai aktiviti yang dirangka, program ini diharapkan akan memastikan pelajar desa tidak tercicir dalam usaha kerajaan untuk mencapai nisbah pelajar sains kepada tahap 60% berbanding 40%. Program ini juga melambangkan komitmen MOSTI untuk meningkatkan bilangan pelajar yang memilih bidang berkaitan Sains, Teknologi, Kejuruteraan & Matematik (STEM) dan menyediakan kekuatan tenaga kerja dengan asas sains, teknologi dan inovasi (STI) seramai 1 juta orang menjelang tahun 2020.

Program yang berlangsung selama 2 hari iaitu 7-8 Oktober di Dataran Alor Limbat, Kampung Alor Limbat, Marang, Terengganu turut mendapat kerjasama daripada Exco Pendidikan, Sains, Teknologi dan Transformasi Negeri Terengganu, dan penduduk Kampung Alor Limbat. Menerusi program ini, masyarakat desa didedahkan dengan fungsi Jabatan Kimia Malaysia dalam penguatkuasaan undang-undang di samping memberi peluang masyarakat desa berinteraksi secara terus dengan kakitangan Jabatan Kimia

Antara aktiviti yang diadakan sepanjang program Kimia Ke Desa ini adalah pameran interaktif berkaitan dengan fungsi dan peranan Jabatan Kimia Malaysia, Ikon Kimia, pertandingan CSI (Crime Scene Investigation), pertandingan memancing, dekorasi kek, wacana ilmu, gotong royong, sukaneka dan sebagainya.

6 OKTOBER 2016, Kuala Lumpur – Sehingga September 2016, 71 produk telah berjaya dikomersialkan sempena Tahun Pengkomersialan Malaysia (MCY’16).

Tiga produk yang merupakan sebahagian daripada 68 produk tersebut telah dilancarkan pada hari ini iaitu INOVASI TRIMETHYLOLPROPANE ESTER (ESTER TMP), “DIGITAL FOREST TREEBOOK” dan “SimBionTeA” oleh Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, YB Datuk Dr. Abu Bakar Mohammad Diah.

Sejumlah 25 organisasi termasuk agensi/ institut penyelidikan; Universiti Penyelidikan; dan agensi pembangunan teknologi telah menyatakan komitmen mereka untuk mengkomersialkan 150 produk/teknologi pada tahun 2016.

MCY’16 diharap dapat memupuk budaya keusahawanan, meningkatkan kesedaran mengenai pengkomersialan R&D dan impaknya kepada pembangunan negara. Dengan pengkomersialan produk-produk R&D tempatan ini, produk-produk inovatif berkualiti tinggi dapat dihasilkan yang dapat menembusi pasaran luar negara dan mewujudkan jenama Malaysia.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama Kementerian Kewangan Malaysia sedang menganjurkan inisiatif Tahun Pengkomersialan Malaysia (MCY) dan dilaksanakan melalui pendekatan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS).

Nota:
PALM OIL BASED TRIMETHYLOLROPONE (TMP) ESTERS IN THE FORMULATION OF ENGINE OIL
Inovasi Ester TMP yang dihasilkan oleh Prof Dr Robiah Yunus, penyelidik Universiti Putra Malaysia ini menghasilkan minyak enjin mesra alam. Ia adalah berasaskan minyak kelapa sawit yang lebih stabil pada suhu tinggi. Ester TMP yang berada di pasaran kini mempunyai kualiti yang rendah kerana kandungan asid yang tinggi dan kekurangan kestabilan oksidatif. Penggunaan ester TMP di dalam minyak enjin biosintetik dapat meningkatkan biodegrasi dan pelinciran minyak enjin bagi industri automotif.
Green Synthetic Engine Oil direka untuk membantu meningkatkan prestasi, kuasa pembersihan dan perlindungan enjin kenderaan pengguna. Minyak ini juga dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar yang berkaitan dengan produk petroleum serta berkesan untuk melindungi enjin dan jentera untuk jangka masa panjang. Ia berasaskan bio, mesra alam, tiada toksik dan tidak terkumpul dalam organisma marin. Minyak enjin, minyak motor dan pelincir yang dirumuskan dengan ester TMP boleh dikitar semula dan dilupuskan dengan lebih bebas berbanding dengan minyak berasaskan petroleum
Green Synthetic Engine Oil merupakan minyak enjin yang telah diformulasikan dengan penggunaan inovasi Trimethylolpropane ester (ester TMP) sebagai minyak asas atau campuran di dalam minyak tersebut. Ester TMP adalah ester sintetik yang boleh digunakan sebagai minyak asas bagi pelbagai jenis pelincir termasuk minyak enjin.

DIGITAL FOREST TREEBOOK
DIGITAL FOREST merupakan pengurusan perhutanan secara virtual yang boleh mengumpulkan data-data pokok sehingga 20 juta pokok di hutan. Produk ini memfokuskan industri pengurusan hutan sama ada hutan asli dan hutan bandar. Bertemakan ‘Pengurusan Hutan Generasi Masa Hadapan’, DIGITAL FOREST membolehkan kesemua pengguna mencapai maklumat pokok dan hutan secara nyata dengan menggunakan teknologi ICT dan telefon pintar. Selain daripada itu, DIGITAL FOREST berkemampuan mewujudkan peluang pekerjaan sekitar 4000.
Digital Forest Treebook oleh Cube Global Sdn Bhd, membolehkan pemilik pokok berinteraksi melalui sistem perkhidmatan pesanan ringkas (SMS) dan menyimpan rekod pokok seperti umur, kesihatan via dashboard pemilik. Jabatan Perhutanan antara yang menggunakan sistem ini bagi mengawal selia tahap kesihatan pokok dan dapat juga mengawal sebarang aktiviti seperti pembalakan haram ke atas pokok-pokok matang.

SimBionTeA (SIRIM BIOGAS & TENAGA ALTERNATIF)
Merupakan teknologi yang dibangunkan oleh SIRIM untuk memproses bahan organik yang boleh diaplikasikan dalam industri pemprosesan makanan (Waste Management).

Melaka, 25 September- Usaha berterusan bagi menyemarakkan budaya Sains, Teknologi dan Inovasi giat dijalankan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui penganjuran Program Jangkau Luar (Outreach) Creativity & Science4u.

Negara menyasarkan untuk mempunyai kekuatan tenaga kerja dengan asas sains, teknologi dan inovasi (STI) seramai 1 juta orang pada tahun 2020. Langkah untuk mencapai hasrat ini adalah dengan memastikan bahawa nisbah pelajar sains berada pada tahap 60% berbanding 40%.

YB Datuk Seri Panglima Madius Tangau dalam ucapannya yang dibacakan oleh YBhg. Dato’ Dr Mohd Azhar bin Hj Yahaya, Ketua Setiausaha MOSTI menyatakan “Adalah menjadi tanggungjawab MOSTI untuk membudayakan sains dalam masyarakat dan menukar pandangan orang ramai kepada “sains itu mudah” serta menjadikan sains sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. MOSTI juga mempunyai peranan yang penting dalam merangka kemajuan kerjaya berteraskan STI sebagai motivasi generasi akan datang untuk memilih jurusan bidang berkaitan Science, Technology, Engineering & Mathematics atau STEM”

“Ramai yang beranggapan “sains itu satu ilmu atau bidang yang sukar.” Ramai pelajar sekolah tidak berminat untuk mengikuti jurusan sains atas alasan tersebut. Justeru MOSTI berusaha membawa pendekatan santai dan interaktif dalam science4u ke seluruh negara” katanya lagi.

Karnival ini yang telah bermula di Kuching, Sarawak; Kota Belud, Sabah; Kluang, Johor; dan berakhir untuk tahun ini di negeri Melaka. Sehingga kini karnival ini telah memanfaatkan lebih 20,000 pengunjung.

Karnival 3 hari ini diadakan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka dan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka meliputi pelbagai aktiviti penjelajahan STI seperti aktiviti program satelit, ceramah interaktif yang melibatkan 10 buah sekolah dan kira-kira 500 orang pelajar-pelajar sekolah rendah menengah, pameran STI, Tayangan Mini Planetarium ,pencerapan matahari dan planet, Pertandingan Crime Scene Investigation (CSI), pertandingan Idola Penyampai Cuaca, Science Show dan Teh Tarik bersama Angkasawan Negara, Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor.

Program ini turut dihadiri oleh Tn. Haji Abu Bakar bin Sahari,Pengarah Pendidikan Melaka dan YBrs. En. Kua Abun, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar, Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi (MOSTI).

Bukit Jalil, 22 September 2016 – MOSTI throught its agency Cybersecurity Malaysia has entered into a pioneering partnership with Standard Chartered Bank with the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) which aims to combat cyber threats and further strengthen the country’s overall cyber security posture.

The ceremony was witnessed by YB Datuk Seri Panglima Madius Tangau, Minister of Science, Technology and Innovation at Wisma Scope International in Bukit Jalil today.

The MoU will see, as a key priority, Scope International and CyberSecurity Malaysia collaborate in the continued development of cyber security talent in Malaysia, through national level initiatives.

Further areas of collaboration will include threat intelligence and forensic technique knowledge sharing and educating the general public in themes centred around cyber-safety.