UKK_2817

TAMPARULI, SABAH (11 Februari 2017) – Pusat MyCyber Komuniti@Sabah bakal menjadi Pusat sehenti bagi penyebaran ilmu dan maklumat mengenai penggunaan komputer dan internet secara positif di samping merapatkan jurang digital di antara penduduk. Ia dibangunkan di bawah pembiayaan dana Program Inovasi Sosial MOSTI atau MOSTI Social Innovation Program (MSI)

Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, “Pusat ini dibina bagi meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat setempat agar dapat menikmati kemudahan perkhidmatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT). Ia sejajar dengan hasrat Kerajaan dalam memperkasa pembangunan digital luar bandar agar rakyat dapat menikmati kemudahan prasarana digital selari dengan perkembangan arus teknologi masa kini serta berupaya merapatkan jurang digital.”

“Selain agensi atau jabatan di bawah MOSTI, pusat ini juga boleh digunakan oleh agensi serta jabatan termasuk lain-lain Kementerian / jabatan bagi penganjuran pelbagai program serta aktiviti berkaitan keselamatan siber dan ICT, khususnya yang melibatkan masyarakat di daerah Tamparuli.” Katanya lagi semasa merasmikan Pusat MyCyber Komuniti@Sabah di sini, hari ini.

Pusat MyCyber Komuniti dibangunkan oleh CyberSecurity Malaysia, pusat pakar teknikal keselamatan siber negara yang juga merupakan agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) dengan kerjasama Koperasi Tokou Sabah Berhad.

Pusat MyCyber Komuniti@Sabah dilengkapi prasarana kemudahan ICT dan dilengkapi dengan peralatan seperti kemudahan komputer serta akses Internet, percetakan digital dan mesin pengimbas. Prasarana ICT yang terdapat di pusat ini akan memudahkan masyarakat melakukan perbankan dalam talian (online banking) serta transaksi dalam talian (online transaction) seperti pembelian dalam talian, pembayaran bil serta utiliti.

Sementara itu, menurut Jeneral Tan Sri Dato’ Seri Panglima Mohd Azumi bin Mohamed (Bersara), Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah, CyberSecurity Malaysia “ICT mampu memberi impak yang besar kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Penubuhan pusat ini dapat merealisasi matlamat kami dalam memperkasa bidang keselamatan siber terutamanya kepada penduduk daerah Tamparuli.”

Ujar beliau lagi, “Pelbagai pengisian akan dilaksanakan bagi memberi kesedaran mengenai kepentingan keselamatan siber secara berterusan melalui aktiviti serta program seperti pembangunan laman sesawang, program latihan berkaitan keselamatan siber seperti CyberSAFE, perkhidmatan MyCyberSecurity Clinic seperti perkhidmatan pemulihan data dan sanitasi data, khidmat nasihat (kaunseling) mengenai keselamatan siber, pengurusan data serta pelaporan insiden keselamatan siber serta pusat rujukan masyarakat setempat bagi hal ehwal berkaitan teknologi, komputer dan Internet.”

Sempena perasmian Pusat MyCyber Komuniti@Sabah, beberapa program berkaitan keselamatan siber turut diadakan, antaranya CyberSAFE Quest yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah di sekitar daerah Tamparuli dan ceramah CyberParenting yang melibatkan komuniti setempat.

 

UKK_2817

KUALA LUMPUR (7 Februari 2017) – Pengguna internet digesa agar menjadikan internet sebagai platfom pengumpulan ilmu yang berguna. Selain itu, mereka juga harus mengamalkan tatacara penggunaan internet secara positif dan beretika serta bertanggungjawab terhadap sesuatu tindakan yang diambil terutama dalam penyebaran dan perkongsian maklumat serta visual.

Gesaan tersebut dibuat oleh YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi sempena ‘Safer Internet Day’ 2017 yang disambut di seluruh dunia pada hari ini dengan tema “Be The Change: Unite For A Better Internet”.

“Seiring dengan evolusi teknologi maklumat dan komunikasi masa kini, orang ramai lebih banyak melayari internet dan mengakses laman media sosial sama ada untuk berkomunikasi atau berkongsi maklumat dan juga visual. Hasilnya, aktiviti tular menjadi satu fenomena yang semakin berleluasa. Justeru, pengguna internet harus tahu menilai kesahihan sesuatu maklumat sebelum ianya tular kepada orang lain.” ujar Datuk Seri Panglima Wilfred.

‘Safer Internet Day’ merupakan satu acara tahunan yang disambut secara global oleh lebih 100 buah negara di seluruh dunia dengan membawa pelbagai mesej dalam melestarikan budaya internet yang beretika. Di Malaysia, CyberSecurity Malaysia mengambil inisiatif murni ini untuk menerajui sambutan ‘Safer Internet Day’ sejak tahun 2010.

Sementara itu, Dato’ Dr. Haji Amirudin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif CyberSecurity Malaysia berkata, “Safer Internet Day kini menjadi sebahagian dari program CyberSAFE bagi memupuk dan meningkatkan kesedaran pengguna internet mengenai penggunaan internet dan komputer secara berhemah. Mereka harus menjadikan amalan penggunaan internet secara beretika sebagai budaya hidup agar mereka tidak menjadi mangsa jenayah siber selain mewujudkan persekitaran siber yang makmur.”

Sempena sambutan ‘Safer Internet Day’, CyberSecurity Malaysia memperkenalkan kempen ‘Çallout Message – MyViralVow’. Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk memberi kesedaran kepada pengguna internet tentang perlunya tanggungjawab dan etika ketika berkongsi sesuatu maklumat serta visual yang dilakukan secara dalam talian melalui aktiviti tular atau ‘online viral’.

Tular berupaya mengubah persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap hakikat sebenar sesuatu krisis, tragedi atau insiden. Maklumat serta visual tersebut juga mampu menyentuh sensitiviti, privasi dan reputasi sesebuah organisasi, individu malah negara.

Melalui kempen ini, para pengguna internet diharap dapat menjadi netizen yang bijak menilai kesahihan dan ketulenan sesuatu maklumat serta visual yang diperolehi sebelum menularkannya melalui laman-laman media sosial.

 

UKK_2817

PUTRAJAYA, Selasa 7 Februari – Majlis Sains Negara (National Science Council – NSC) yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri pada hari ini telah bersetuju meluluskan Dasar Angkasa Negara. Dasar ini bertujuan bagi memastikan sektor angkasa dapat dimanfaatkan dan menyumbang kepada bidang pertumbuhan ekonomi baharu yang strategik. Sektor angkasa juga dijangka dapat menyediakan platform pembangunan teknologi berkaitan angkasa lepas.

Menurut Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), penggubalan Dasar Angkasa Negara membolehkan perancangan dan pembangunan sektor angkasa negara dilaksanakan dengan lebih teratur serta dapat diuruskan secara lebih cekap.

Dasar Angkasa Negara juga merupakan asas penggubalan Akta Angkasa Lepas. Akta ini bertujuan untuk mengawal selia aktiviti dan operasi berkaitan sektor angkasa seperti pelancaran dan pengoperasian satelit, pendaftaran objek yang dilancarkan ke angkasa lepas, pengoperasian stesen Bumi dan aktiviti lain yang berkaitan.

“Malaysia juga memerlukan akta tersebut bagi membolehkan Kerajaan meratifikasikan beberapa perjanjian angkasa lepas antarabangsa yang telah ditandatangani”, ujar Wilfred Madius Tangau.

Mesyuarat NSC pada kali ini menekankan peranan utama yang dimainkan oleh sains, teknologi dan inovasi (STI) dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Dalam era ekonomi di mana inovasi dan kreativiti menjadi teras kepada daya saing di masa hadapan, ekosistem STI negara perlu diperkukuh bagi memastikan ekonomi negara terus kompetitif. Sejajar dengan ini, MOSTI telah menyusul tindakan untuk mengukuhkan ekosistem STI melalui penggubalan Pelan Induk STI Negara 2020-2030, Inisiatif Foresight Kebangsaan dan kajian semula Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi (DSTIN).

Inovasi dan kreativiti merupakan salah satu teras utama di dalam Transformasi Negara 2050 (TN50). Dalam menyokong pelaksanaan TN50, MOSTI melalui Akademi Sains Malaysia (ASM) menjalankan beberapa kajian foresight seperti Kajian Mega Sains 1.0, 2.0 dan 3.0 di bawah Program Perdana ASM Malaysia 2050.

NSC juga telah membincangkan pendekatan mekanisme rangkaian kolaboratif untuk mewujudkan industri baharu yang berpaksikan STI seperti Industri 4.0, Fintech dalam Kewangan Islam, Sistem Penyampaian Kesihatan Secara Maya dan Rantaian Industri Halal. Model seumpamanya telah berjaya dilaksanakan dalam sektor elektrik dan elektronik melalui penubuhan Collaborative Research in Engineering, Science and Technology (CREST).

Mesyuarat NSC pada kali ini juga antara lain juga telah bersetuju untuk menerima pakai The Malaysian Code of Responsible Conduct in Research (MCRCR) sebagai kod etika dan sumber rujukan utama bagi semua jenis penyelidikan di negara ini. MCRCR merupakan satu kod etika yang merangkumi semua aspek penyelidikan dan prinsip-prinsip serta amalan tatalaku bertanggungjawab. Pelaksanaan MCRCR akan menambah baik ekosistem pengurusan penyelidikan negara dan seterusnya meningkatkan tahap integriti penyelidik dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penyelidikan di Malaysia.

 

UKK_2817

MELAKA, 4 Februari 2017 – Teknologi penurapan jalanraya di negara ini secara amnya menggunakan bahan fiber import yang memerlukan peruntukan besar untuk dinaiktaraf sekiranya berlaku sebarang kerosakan. Melalui platform Program Inovasi Sosial MOSTI (MSI), permasalahan ini akan dapat diatasi melalui pengenalan teknologi Fibre Mastic Asphalt (FMA) yang tahan bebanan tinggi dan mempunyai jangka hayat yang jauh lebih panjang.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) melalui agensinya Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia (UPM), Novapave Sdn Bhd dan JAPERUN Paya Rumput telah menjalankan projek menaiktaraf jalan kampong di dua lokasi iaitu di Jalan Wakaf Bertam Ulu, Tangga Batu, dan Jalan Gereja, Cheng, Melaka dengan menggunakan teknologi FMA. Majlis pelancaran projek ini disempurnakan oleh Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, YB Datuk Wira Dr. Abu Bakar Mohamad Diah.

Dalam ucapannya, YB Datuk Wira Dr. Abu Bakar Mohamad Diah selaku ahli parlimen Tangga Batu berkata, masalah kerosakan jalanraya akibat sering digunakan oleh kenderaan berat turut mendedahkan risiko kemalangan kepada penguna lain khususnya penduduk kampung.

“Program Inovasi Sosial MOSTI (MSI) dilihat sebagai salah satu inisiatif MOSTI dan agensi di bawahnya seperti MTDC untuk menyelesaikan masalah komuniti dengan mengetengahkan teknologi seperti Fibre Mastic Asphalt (FMA) yang menyediakan infrastuktur jalanraya bertaraf antarabangsa kepada penduduk di Parlimen Tangga Batu khususnya di kawasan Paya Rumput. Teknologi FMA yang pertama seumpamanya ini telah dihasilkan Universiti Putra Malaysia (UPM) dan dikomersialkan oleh Novapave Sdn Bhd. Teknologi ini mampu mengatasi masalah kerosakan jalanraya kerana ianya mempunyai kapasiti untuk menampung kenderaan muatan berat serta meningkatkan ketahanan jalan raya. Ini dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di samping mengurangkan kos penyelenggaraan.”

Ketua Eksekutif MTDC YBhg. Dato’ Norhalim Yunus berkata, syarikat Novapave Sdn Bhd yang merupakan syarikat penerima dana MTDC dan salah sebuah syarikat yang dilahirkan oleh Program Symbiosis MTDC, dipilih untuk menerajui projek ini berdasarkan kepada potensi teknologi FMA untuk mengantikan kaedah dan bahan turapan konvensional yang dilihat mempunyai ketahanan yang rendah.

Teknologi yang menggunakan selulos fiber sebagai bahan pembinaan merupakan fiber yang dihasilkan daripada bahan buangan domestik kelapa sawit atau dikenali dengan nama NOVACELTM. Melalui kajian dan penyelidikan yang dijalankan, NOVACEL™ yang dihasilkan dalam bentuk gentian selulos dipertingkatkan kualitinya dan sifatnya bagi menstabilkan campuran asphalt.

Antara kelebihan yang bakal dinikmati melalui aplikasi teknologi ini di sini, jangka hayat penggunaan jalan ini akan meningkat iaitu tujuh hingga sepuluh tahun berbanding turapan biasa manakala pihak berwajib pula mendapat keuntungan dari segi pengurangan kos penyelenggaraan dalam tempoh tersebut.

Menerusi Program MSI yang dilaksanakan oleh MTDC, MOSTI menyalurkan dana kepada lapan syarikat termasuk universiti yang mempunyai inovasi dalam pelbagai bidang di mana teknologi yang dihasilkan dapat membantu masyarakat dan komuniti memenuhi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pelaksanaan projek, perkhidmatan, peningkatan kemahiran atau hasil inovasi menggunakan teknologi sedia ada.

Program Inovasi Sosial MOSTI (MSI)

YAB Perdana Menteri telah bersetuju projek-projek RMKe-11 yang bersifat people centric akan dilaksanakan berdasarkan enam Pemacu Perubahan (Game Changer) melalui Platform Transformasi National Blue Ocean Strategy (NBOS). MOSTI Social Innovation (MSI) merupakan salah satu program yang akan dilaksanakan di bawah Game-Changer Innovation RMKe-11 mulai tahun 2016. Objektif Program MSI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pelaksanaan projek, perkhidmatan, peningkatan kemahiran atau hasil inovasi menggunakan teknologi sedia ada yang boleh dilaksanakan secara mampan.

Sehubungan dengan ini, MTDC telah dilantik oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) untuk menjadi agensi pelaksana menjalankan lapan program di bawah platfom MSI dan Majlis Menandatangani Perjanjian Usahasama di antara MTDC dan lapan pembekal teknologi yang terdiri daripada penerima Dana CRDF dan universiti telahpun berlangsung pada 14 November tahun lepas.

Menerusi program MSI, lapan Syarikat Pembekal Teknologi yang terdiri daripada penerima Dana CRDF dan universiti akan menjalankan pelbagai aktiviti berteraskan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pelbagai lapisan masyarakat.

 

UKK_2817

SABAH, 23 Januari 2017- Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) bersama-sama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dengan kerjasama Membrane Technology Sdn Bhd dan Jabatan Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) akan menjalankan projek pembekalan air bersih kepada kira-kira 1800 komuniti Kg. Rumindako Kiulu, Tamparuli.

Projek bekalan air bersih ini merupakan salah satu program di bawah platform Sosial Inovasi MOSTI (MSI) yang dijalankan oleh pihak MTDC dengan menggunakan teknologi membrane portable drinking water filtration system berjenama ‘Pahlawan Tuah2000’ yang telah dibangunkan oleh Membrane Technology Sdn. Bhd. (MTSB).

Membrane Technology Sdn Bhd. (MTSB) adalah sebuah syarikat penerima Dana Pengkomersilan Hasil Penyelidikan & Pembangunan (CRDF) daripada MTDC yang membangunkan teknologi membrane portable drinking water filtration system melalui kerjasama Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sebagai pembekal teknologi.

Majlis penyerahan projek telah disempurnakan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, YB Datuk Madius Tangau hari ini kepada komuniti Kampung Rumindako Kiulu, Tamparuli dengan dihadiri oleh wakil-wakil MTDC, MTSB, UTM serta komuniti Kg. Rumindako Kiulu.

Datuk Seri Panglima Madius Tangau dalam ucapannya berkata “Tujuan Program MSI adalah untuk membantu masyarakat dan komuniti memenuhi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pelaksanaan projek, perkhidmatan, peningkatan kemahiran atau hasil inovasi menggunakan teknologi sedia ada.

Di samping itu tambahnya, ia juga merupakan inisiatif kerajaan dalam menggalakkan pembudayaan inovasi di kalangan masyarakat dan menyampaikan hasil inovasi kembali kepada rakyat. Dana yang diperuntukkan oleh kerajaan melalui MOSTI yang terhasil dalam bentuk produk dan teknologi yang inovatif dapat dimanfaatkan secara langsung kepada rakyat dan kita ingin memastikan ianya benar-benar mampu memberi impak langsung kepada golongan sasaran”

Pemilihan projek bekalan air bersih menggunakan teknologi ini adalah berdasarkan kepada keberkesanannya di dalam projek-projek terdahulu yang dijalankan oleh MTSB iaitu penghasilan 40 unit Drinkme Water Vending Machine dan dua unit Pahlawan Tuah4000.

Sistem Pahlawan Tuah2000 ini mempunyai kapasiti untuk menghasilkan 2,000 liter/jam air bersih iaitu bersamaan keperluan harian 200 isi rumah serta telah direka bentuk supaya mesra pengguna dan mudah dikendalikan.

Menurut Cik Suriati, Ketua Pegawai Eksekutif MTSB “Penapisan air melalui teknologi membran adalah sebuah proses pemisahan membran menjadi pecahan material melalui liang atau jurang dalam susunan molekul struktur secara berterusan. Seterusnya air akan dirawat melalui penapisan air songsang (reverse osmosis filtration)”.

Projek membekalkan air bersih melalui teknologi membrane ini akan mampu menyediakan bekalan air bersih yang sudah dirawat yang mencukupi kepada 1800 penduduk di Kg. Rumindako Kiulu dan seterusnya akan dapat mengurangkan masalah kesihatan yang dihadapi penduduk di kawasan ini.

Bagi meningkatkan kelangsungan penggunaan Pahlawan Tuah2000, Komuniti Kg. Rumindako Kiulu akan diberi latihan pengendalian dan penjagaan sistem penapisan air berteknologi tinggi ini. Selain itu, mereka juga akan turut didedahkan dengan cara-cara menjana ekonomi setempat secara berterusan melalui hasil aplikasi sistem Pahlawan Tuah2000.

Ketua Eksekutif MTDC, Datuk Norhalim Yunus berkata, “Di bawah Program MSI, MTDC telah dipertangungjawabkan oleh MOSTI untuk melaksanakan lapan Program di mana lapan Syarikat Pembekal Teknologi yang terdiri daripada penerima Dana CRDF dan universiti awam tempatan akan menjalankan pelbagai aktiviti berteraskan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pelbagai lapisan masyarakat termasuk projek bekalan air bersih dengan menggunakan teknologi membrane portable drinking water filtration system yang diadakan di sini pada hari ini.

Menerusi Program MSI, MTDC menyalurkan dana kepada lapan syarikat yang mempunyai inovasi dalam pelbagai bidang termasuk universiti awam tempatan bagi membantu masyarakat setempat di seluruh Malaysia. Kesemua projek di bawah program MSI ini memfokuskan kepada pembangunan golongan miskin, perkhidmatan dan peningkatan kemahiran menerusi teknologi MTDC CRDF.

Program Inovasi Sosial MOSTI (MSI)

YAB Perdana Menteri telah bersetuju projek-projek RMKe-11 yang bersifat people centric akan dilaksanakan berdasarkan enam Pemacu Perubahan (Game Changer) melalui Platform Transformasi National Blue Ocean Strategy (NBOS). MOSTI Social Innovation (MSI) merupakan salah satu program yang akan dilaksanakan di bawah Game-Changer Innovation RMKe-11 mulai tahun 2016.  Objektif Program MSI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pelaksanaan projek, perkhidmatan, peningkatan kemahiran atau hasil inovasi menggunakan teknologi sedia ada yang boleh dilaksanakan secara mampan.

Sehubungan dengan ini, MTDC telah dilantik oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) untuk untuk menjalankan lapan program di bawah platfom MSI dan Majlis Menandatangani Perjanjian Usahasama di antara MTDC dan lapan pembekal teknologi yang terdiri daripada penerima Dana CRDF dan universiti telahpun berlangsung pada 14 November 2016.

Menerusi program MSI, lapan Syarikat Pembekal Teknologi yang terdiri daripada penerima Dana CRDF dan universiti akan menjalankan pelbagai aktiviti berteraskan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pelbagai lapisan masyarakat.

MTDC

Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) telah ditubuhkan pada tahun 1992 dengan objektif berikut – sebagai agen pemacu pembangunan syarikat berasaskan teknologi, menggalakkan pemindahan hasil penyelidikan dan pembangunan (P&P) tempatan dan sebagai pemangkin kepada  pertumbuhan industri modal teroka di Malaysia.

Semenjak Rancangan Malaysia ke-7 (RMK-7), MTDC telah diamanahkan oleh Kerajaan untuk menguruskan dana khas kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk meningkatkan kandungan teknologi mereka melalui pengkomersilan penyelidikan dan pembangunan (P&P) dan / atau pengambilalihan teknologi asing. Tidak hanya terhad kepada pengurusan dana, MTDC turut membangunkan pusat teknologi inkubator yang ditempatkan dibeberapa universiti dan institut penyelidikan tempatan (IPT) bagi memberi fokus kepada pelbagai kluster industri.

Dengan gabungan dedikasi, ilmu, teknologi, inovasi, kredibiliti, sokongan dan perkhidmatan penjagaan yang diberikan kepada semua syarikat dalam ekosistemnya, menjadikan MTDC sebuah syarikat yang mempunyai gandingan lengkap, menghasilkan nilai dan membantu memperkembangkan ekonomi Negara.

UKK_2817

YBhg. Datuk Seri Dr Mohd Azhar bin Haji Yahaya, Ketua Setiausaha MOSTI meluangkan masa melawat projek bekalan air bersih menggunakan teknologi membran protable drinking water filtration di Kampung Rumindako, Kiuli, Tamparuli, Sabah.

Projek bekalan air bersih ini merupakan salah satu program di bawah platform Sosial Inovasi MOSTI (MSI) dengan menggunakan teknologi sistem penapisan air membran mudah alih berjenama “Pahlawan Tuah2000” yang dibangunkan oleh Membrane Technology (M) Sdn. Bhd.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia (MOSTI) melalui agensinya @mtdcmalaysia dengan kerjasama Membran Technology Sdn. Bhd. dan JKKK telah menjalankan projek pembekalan air bersih kepada kira-kira 1, 800 komuniti Kampung Rumindako Kiulu, Tamparuli.

Penyerahan oleh YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi kepada penduduk kampung telah diadakan pada 23 Januari 2017 yang lalu.