Kunjungan Hormat Daripada Dr. Vladimir Sautov, Presiden Russian Business Council ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia

Pada 27 Julai 2017,  Dr. Vladimir Sautov,  Pengerusi  Russian Business Council   telah mengadakan Kunjungan Hormat ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Sesi Kunjungan Hormat tersebut turut disertai oleh Pegawai-Pegawai Kanan MOSTI.

Program Due Diligence Siri Kedua & Technology Preview Tahun Pengkomersialan Malaysia (MCY) 2017

Putrajaya, 20 Julai 2017 – Bengkel Due Dilligence atau ‘kebolehsesuaian’ produk/teknologi/perkhidmatan dianjurkan sebagai insiatif berterusan yang melibatkan proses penyaringan, analisa serta dan meneliti potensi pengkomersialan produk/teknologi/perkhidmatan R&D supaya dapat mengenalpasti dan memuktamadkan hasil senarai terbaik untuk tujuan pengkomersialan. Justeru, sebagai

MOSTI mahu penggiat E&E guna kemudahan latihan berteknologi tinggi MIMOS-NCIA

MOSTI mahu penggiat E&E guna kemudahan latihan berteknologi tinggi MIMOS-NCIA Dijangka hasilkan 2,000 professional E&E berimpak tinggi dalam lima tahun   BUKIT JALIL, 18 Julai 2017 – Industri Elektrik dan Elektronik (E&E) tempatan harus memanfaatkan kemudahan yang disediakan di Pusat

Malaysia Berjaya Dipilih Sebagai Executive Council Di Dalam Intergovernmental Oceonographic Commission (IOC) UNESCO Bagi Penggal 2017-2019 Di Ibu Pejabat UNESCO, Paris.

Malaysia telah berjaya memenangi kerusi Executive Council di dalam Intergovernmental Oceonographic Commission (IOC) UNESCO untuk penggal 2017-2019. Keputusan mengenai kejayaan tersebut telah dibuat pada 28 Jun 2017 baharu-baharu ini, semasa Persidangan Intergovernmental Oceonographic Commission (IOC) yang telah diadakan pada 21-29

GRAPHENE 2017,K.L

  GLOBAL PLAYERS CONVENE IN REVOLUTIONISING INNOVATIONS WITH GRAPHENE KUALA LUMPUR, 10th July 2017 – Malaysia’s vision for 2020 and beyond to become an innovation driven economy is a significant step closer to reality with revolutionising innovations with graphene being