Kunjungan Hormat Daripada Dr. Vladimir Sautov, Presiden Russian Business Council ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia

Pada 27 Julai 2017,  Dr. Vladimir Sautov,  Pengerusi  Russian Business Council   telah mengadakan Kunjungan Hormat ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Sesi Kunjungan Hormat tersebut turut disertai oleh Pegawai-Pegawai Kanan MOSTI.