Print Friendly

Untuk Permohonan Dana Tekno Sila klik Di Sini http://edana.mosti.gov.my

Pengenalan

TechnoFund adalah skim geran yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan kejayaan inovasi syarikat Malaysia dengan meningkatkan tahap R & D dan pengkomersialan. Skim ini menyediakan pembiayaan untuk pembangunan teknologi, sehingga pra peringkat pengkomersilan, dengan potensi komersil untuk mewujudkan perniagaan baru dan menjana kekayaan ekonomi negara.

Dokumen

mosti-fund-en-sfintro

Garis Panduan TechnoFund

PDF, 440 kb, 17 muka surat
Language, English
Muat Turun

Penerangan

Kuantum Pembiayaan, Skop Pembiayaan, Kriteria Kelulusan, Perjanjian Kumpulan Wang, Pemantauan Projek, Harta Hak (IP) Intelek dan lain lain


mosti-fund-en-sfintro

Priority Areas

PDF, 100 kb, 1 muka surat
Language, English
Muat Turun

Penerangan

Apendiks, Bidang Penyelidikan


mosti-fund-en-sfintro

Program Flagship

PDF, 13 kb, 1 page
Language, English
Muat Turun

Penerangan

Apendiks, Program Flagship


Hubungi

Pre Commercialisation Fund (TechnoFund) Secretariat,
Fund Division, Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)
Level 4, Block C4, Parcel C
Federal Government Administrative Centre
62662 Putrajaya.

Tel: 603 – 8885 8298
Fax: 603 – 8885 8367

http://edana.mosti.gov.my