Print Friendly

Untuk Permohonan Dana Inno Sila klik Di Sini http://edana.mosti.gov.my

Pengenalan

InnoFund adalah satu skim dana yang membiayai pembangunan atau penambahbaikan produk baru atau sedia ada, proses atau perkhidmatan dengan unsur-unsur inovasi. Projek itu mesti mempunyai nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat. InnoFund boleh dikategorikan kepada Enterprise InnoFund (EIF) dan Community InnoFund (CIF).

Objektif

Untuk meningkatkan penyertaan perniagaan mikro, individu dalam aktiviti inovasi dan menggalakkan inovasi teknologi baru atau yang sedia ada produk, proses atau perkhidmatan untuk tujuan pengkomersilan

Dokumen

Garis Panduan InnoFund

PDF, 511 kb, 16 muka surat
Language, English
Muat Turun

Penerangan

Kuantum Pembiayaan, Skop Pembiayaan, Penyelidikan dan Keutamaan Kawasan, Kriteria Kelulusan, Perjanjian Kumpulan Wang, Pemantauan Projek, Harta Hak (IP) IntelekHubungi

Pre Commercialisation Fund (InnoFund) Secretariat
Fund Division, Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)
Level 4, Block C4, Parcel C
Federal Government Administrative Centre
62662 Putrajaya.

Tel: 603 – 8885 8298
Fax: 603 – 8885 8367

E-mail:innofund@mosti.gov.my

http://edana.mosti.gov.my