Dana Sains

ScienceFund ialah program dana yang diberikan oleh kerajaan kepada projek yang bertaraf R&D, bertujuan memberikan peluang untuk melaksanakan idea dan innovasi baru; yang mampu menjana kemajuan penyelidikan dalam bidang sasaran.

Maklumat Lanjut ..

Dana Tekno

TechnoFund adalah skim geran yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan kejayaan inovasi syarikat Malaysia dengan meningkatkan tahap R & D dan pengkomersialan. Skim ini menyediakan pembiayaan untuk pembangunan teknologi, sehingga pra peringkat pengkomersilan, dengan potensi komersil untuk mewujudkan perniagaan baru dan menjana kekayaan ekonomi negara.

Maklumat Lanjut ..

Dana Inno

InnoFund adalah satu skim dana yang membiayai pembangunan atau penambahbaikan produk baru atau sedia ada, proses atau perkhidmatan dengan unsur-unsur inovasi. Projek itu mesti mempunyai nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat. InnoFund boleh dikategorikan kepada Enterprise InnoFund (EIF) dan Community InnoFund (CIF).

Maklumat Lanjut ..