Permohonan Dana Sains

Untuk Permohonan Dana Sains Sila klik Di Sini http://ernd.mosti.gov.my

Pengenalan

ScienceFund ialah program dana yang diberikan oleh kerajaan kepada projek yang bertaraf R&D, bertujuan memberikan peluang untuk melaksanakan idea dan innovasi baru; yang mampu menjana kemajuan penyelidikan dalam bidang sasaran

Dokumen

mosti-fund-en-sfintro

Pengenalan ScienceFund

PDF, 101 kb, 3 muka surat
Language, English
Muat Turun

Penerangan

Objektif, Kriteria Kelayakan, Skop Projek dan lain-lain


mosti-fund-en-sfintro

Garis Panduan ScienceFund

PDF, 164 kb, 27 muka surat
Language, English
Muat Turun

Penerangan

Permohonan, Penilaian, Peruntukan dan Pembayaran Dana, Pelaksanaan dan Pemantauan


Hubungi Kami

ScienceFund Secretariat
Fund Division, Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)
Level 3, Block C5, Parcel C
Federal Government Administrative Centre
62662 Putrajaya.

Tel: 603 – 8885 8145/ 8842 / 8778 / 8852
Fax: 603 – 8889 2994
Email: sciencefund@mosti.gov.my
Website: http://ernd.mosti.gov.my