Print Friendly

Untuk Permohonan Dana Sains Sila klik Di Sini http://edana.mosti.gov.my

Pengenalan

Dana ini disediakan bagi membantu pemohon mengurangkan jurang kegagalan (valley of death) antara fasa pra pengkomersialan kepada pengkomersialan.

Objektif

Membantu pemohon meningkatkan tahap kesediaan (readiness) produk-produk hasil daripada R&D untuk menembusi pasaran menerusi pendekatan bimbingan dan hand-holding oleh Agensi MOSTI yang dilantik sebagai Agensi Pelaksana.

Dokumen


mosti-fund-en-sfintro

Garis Panduan Dana Fasilitasi

PDF, 132 kb, 5 muka surat
Language, English
Muat Turun

Penerangan

Kuantum Pembiayaan, Skop Pembiayaan, Penyelidikan dan Keutamaan Kawasan, Kriteria Kelulusan, Perjanjian Kumpulan Wang, Pemantauan Projek, Harta Hak (IP) Intelek

________________________________________________________________________

Hubungi Kami

Bahagian Dana,
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Aras 4, Blok C4, Kompleks C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62662 Putrajaya

Tel: 603 – 8885 8298
Fax: 603 – 8885 8367
Email: innofund@mosti.gov.my
Website: http://edana.mosti.gov.my