PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MOSTI

JANUARI – OGOS 2016

  1. Menguruskan dan Mengagihkan Dana R&D&C (BAHAGIAN DANA)

          Pelanggan Utama: Penyelidik, Penuntut, Industri dan Komuniti

BIL. PIAGAM PELANGGAN SASARAN PENCAPAIAN
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan dana dalam tempoh 50 hari dari tarikh penerimaan permohonan lengkap. 90% permohonan berjaya diproses dan dimaklumkan 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Mengeluarkan surat tawaran dan dokumen perjanjian kepada penerima dana dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diperoleh. 100% surat tawaran dan dokumen perjanjian dikeluarkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Membuat pembayaran kepada penerima dana dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan dokumen perjanjian yang lengkap. 100% pembayaran selesai dibuat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Membuat pembayaran kemajuan projek kepada penerima dana dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan diperolehi 100% pembayaran selesai dibuat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

  1. Meningkatkan Bilangan dan Kualiti Modal Insan STI (HCD PERANCANGAN)

        Pelanggan Utama: Penuntut, Penjawat Awam, Saintis, Penyelidik, Pakar Malaysia yang menetap di Luar atau Dalam Negara, Badan Bukan         Kerajaan, dan Industri

BIL. PIAGAM PELANGGAN SASARAN PENCAPAIAN
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Memproses dan membuat keputusan ke atas permohonan dana Pembangunan Modal Insan (HCD) dalam tempoh 45 hari dari tarikh penerimaan dan permohonan lengkap 100% daripada bilangan perkhidmatan Tidak relevan berikutan belum menerima peruntukan daripada Kementerian Kewangan 100% 100% 100% 100%  100%  100% 100% 100% 100% Tiada Permohonan Diterima Tiada Permohonan Diterima
2. Memaklumkan keputusan dana HCD dalam tempoh 7 hari dari tarikh keputusan diperolehi 100% daripada bilangan permohonan 100% 100% 100% 100%  100%  100% 100% 100% 100% Tiada Permohonan Diterima Tiada Permohonan Diterima

 

  1. Mengaplikasikan Teknologi untuk Manfaat Golongan Akar Umbi (MASTIC)

         Pelanggan Utama: Komuniti

BIL. PIAGAM PELANGGAN SASARAN PENCAPAIAN
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
3 Menyasarkan peningkatan 10% capaian kandungan utama portal MASTIC:

a)         E-Perkhidmatan;

 

 

3729

 

 

269

 

 

202

 

 

200

 

 

93

 

 

88

 

 

 96

 

 

57

 

 

80

 

 

74

 

 

103

 

 

208

 

 

247

 

 

1717

b)         Pembangunan Petunjuk; 9823 795 818 685 507 522  514  384 553 528 637 693 671 7307
c)         Pangkalan Data STI; 3735 173 250 260 116 192  101  163 160 192 97 220 151 2075
d)         Penerbitan; 5101 318 231 210 155 265  116  106 260 302 319 315 178 2760
e)         Insentif STI; dan 33241 2226 1681 1428 342 734  796 643 557 603 772 1292 1003 12077
f)          Statistik 8861 521 700 920 308 487  412  313 451 451 719 1065 822 7123
JUMLAH KESELURUHAN 64,490 4302 3864 3703 1521 2288 2035 1669 2015 2150 2647 3793 3072 33059

 

  1. Meningkatkan Penyampaian Khidmat Pelanggan (UKK, KEWANGAN & BPTM)

         Pelanggan Utama: Orang awam, Penjawat Awam, Syarikat Pembekal dan Institusi Pengajian Tinggi

BIL. PIAGAM PELANGGAN Sasaran PENCAPAIAN
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Memberi maklumbalas awal kepada aduan dalam masa 3 hari bekerja. (UKK) 100% 100% 100% 100% Tiada Aduan Diterima
2. Memproses dan membayar bil dan invois dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap (BAHAGIAN AKAUN) 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
3. Memastikan ketersediaan capaian Portal Rasmi MOSTI sentiasa tidak kurang dari 99.5%. (BPTM) 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
4. Memberi maklum balas terhadap aduan ketidakcapaian Portal Rasmi MOSTI dalam masa 1jam selepas penerimaan aduan (BPTM) Tiada Aduan Diterima  100%  100%  100%  100%  100%  100% Tiada Aduan Diterima

 

***NOTA : Adalah dimaklumkan bahawa pencapaian Piagam Pelanggan ini akan dikemas kini setiap empat bulan sekali.