MyGovernment
www.malaysia.gov.my
myGovernment ialah gerbang tunggal kepada maklumat dan perkhidmatan agensi Kerajaan Malaysia menerusi Internet. Inisiatif myGovernment dilaksanakan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). MAMPU, adalah sebuah agensi pusat di bawah Jabatan Perdana Menteri yang dipertanggungjawabkan untuk memperkenalkan perubahan pentadbiran di sektor awam untuk meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan keutuhan Perkhidmatan Awam Malaysia selaras dengan matlamat negara.


MyNODC
www.mynodc.gov.my
Malaysia National Oceanographic Data Centre Commitment in Marine Science, Technology and Innovation. NOD leads and generates innovative excellence in the field of oceanography and marine sciences. Stewardship of oceanography and marine science through research and development, commercialization, competent human capital development towards sustainable marine resource management in accordance with the national aspiration.


iim
www.iim.org.my
Institut Integriti Malaysia (IIM), ditubuhkan sebagai agensi penyelaras dan pemantau pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN). Objektif utama IIM ialah untuk membangunkan sebuah bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan menghayati nilai-nilai murni sejagat.


spa
www.spa.gov.my
Suruhanjaya Penjawatan Awam Malaysia (SPA) memastikan fungsi melantik, mengesah, memberi taraf berpencen, menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota Perkhidmatan Awam di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia dilaksanakan dengan sempurna dan efisyen dalam tempoh yang ditetapkan.


logo_smecorp
www.smeinfo.com.my
The SMEinfo is a One Stop Information portal for Small and Medium Enterprises (SMEs). It provides information on all aspects of SME Development including Financing, Advisory Services, Training Programmes, Business and Networking opportunities as well as other SMEs Developmental Programmes/initiatives by the Government and the Private Sectors.


agosm
www.agcsm.my/home.html
Attorney General’s Chambers : Seminar is aimed at creating a platform that will gather legal and technical experts, especially those involved in handling cyber crimes cases. The experts will share information based on their experiences and area of expertise


bpa
www.pcb.gov.my
Biro Pengaduan Awam :

 • Menyelesaikan aduan dengan cekap, adil dan berkesan;
 • Meningkatkan kadar penyelesaian aduan yang diterima daripada orang awam;
 • Menyedia dan meningkatkan kemudahan membuat aduan kepada orang awam;
 • Memperkenalkan pembaharuan dan inovasi berasaskan aduan awam;
 • Memberi khidmat nasihat kepada agensi bagi meningkatkan sistem pengendalian aduan awam yang berkesan;
 • Mengesan isu-isu yang boleh menjadi punca aduan orang awam; dan
 • Mendapatkan maklum balas orang ramai bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam.

igem
www.igem.com.my/2014/
International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia : Themed “Creating Green Wealth”, the 5th International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia (IGEM2014) aims to help push the rapid adoption of green technology which is the emerging driver to deliver a double impact of sustainable economic growth as well as to address the environmental and energy security issues.

 


csg
www.agcsm.my/home.html
Pejabat KSN : Pejabat Ketua Setiausaha Negara

 


talentcorp
www.talentcorp.com.my
Talentcorp Malaysia : TalentCorp was established on 1 January 2011 under the Prime Minister’s Department to formulate and facilitate initiatives to address the availability of talent in line with the needs of the country’s economic transformation. Collaborating closely with relevant Government agencies and employers in priority economic sectors, TalentCorp develops demand-driven initiatives to enhance graduate employability, promote talent diversity, engage Malaysians abroad and facilitate foreign talent.

 


dbp
http://prpm.dbp.gov.my
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) atau nama asalnya Balai Pustaka ditubuhkan bertujuan untuk :

 • untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi;
 • untuk memperkembangkan bakat sastera, khususnya dalam bahasa kebangsaan;
 • untuk mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam percetakan atau penerbitan buku-buku, majalah-majalah, risalah-risalah dan lain-lain bentuk kesusasteraan dalam bahasa kebangsaan dan dalam bahasa-bahasa lain;
 • untuk membakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan;
 • untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul; dan
 • untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa.

 


mastic
http://mastic.mosti.gov.my
Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia atau ringkasannya MASTIC telah ditubuhkan pada tahun 1992 di bawah Pelan Tindakan Pembangunan Teknologi Perindustrian. Penubuhan MASTIC dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia dan MASTIC telah diletakkan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (MOSTE) yang kini (semenjak 27 Mac 2004) dikenali sebagai Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).

 


mbn_unesco6
www.bioetika.gov.my
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) bersama Universiti Malaya (UM) telah menganjurkan Seminar Bioetika. Seminar ini diadakan di Universiti Malaya dan telah dihadiri oleh 40 peserta dari kalangan Ahli Majlis Bioetika Negara, penyelidik daripada agensi penyelidikan dan pelajar-pelajar di peringkat PhD.

 


myhealth
www.myhealth.gov.my
Portal MyHealth : Portal MyHEALTH ialah satu perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Aplikasi Perdana MSC Telekesihatan.

Ianya merupakan satu inisiatif Kerajaan Malaysia untuk membawa Negara ini ke hadapan dalam penggunaan ICT secara inovatif di samping menjana pertumbuhan ke arah mencapai tahap Negara Maju menjelang tahun 2020.

 

 


ppsppa
www.ppsppa.gov.my/index.php/ms/
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam ditubuhkan sebagai pelengkap bagi menjayakan Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Secara amnya, Dasar ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengurusan sisa pepejal yang menyeluruh, bersepadu, kos efektif dan lestari yang dikehendaki oleh masyarakat yang mementingkan pemuliharaan alam sekitar dan kesejahteraan awam.

 


logo
www.cill.my
Creative Lifelong Learning Programme : to address qualitative gaps based on the fact that although there appears to be enough talent to meet the demand, the industry has however expressed serious concern over the quality and skills of talent pool.

 


myipo
www.myipo.gov.my
MyIPO: Perbadanan Harta Intelek Malaysia

 


jkr
www.jkr.gov.my
Jabatan Kerja Raya Malaysia : Misi JKR ialah untuk menyumbang kepada pembangunan negara dengan:

 • Membantu pelanggan kami merealisasikan maklumat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.
 • Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.
 • Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif dan inovatif.
 • Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sedia ada.
 • Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.
 • Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.
 • Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.
 • Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan.

 


akruan
www2.anm.gov.my/akruan/Pages/default.aspx
Perakaunan Akruan :

Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kini mengamalkan asas perakaunan tunai ubahsuai iaitu satu kaedah perakaunan yang mengiktiraf dan merekod sesuatu urusniaga kewangan apabila tunai diterima atau dibayar dalam tempoh perakaunan tersebut. Di bawah kaedah ini, perbelanjaan aset tidak dipermodalkan dan liabiliti tidak dilaporkan di dalam penyata kewangan, segala perbelanjaan akan menggunakan peruntukan tahun sema​sa dan pembayaran dibuat sehingga bulan Januari tahun berikutnya.​

 

 


http://www.mosti.gov.my/eksa
Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) MOSTI

EKSA adalah singkatan kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Ia diterajui oleh pihak MAMPU (Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia), dan ia merupakan penjenamaan semula bagi Pelaksanaan Amalan 5S Sektor Awam (2010), dan bertujuan untuk meningkatkan budaya kecemerlangan organisasi yang lebih berimej korporat, melahirkan idea dan aktiviti kreativiti serta inovasi.​

 

 


D8TTEN
http://www.d8tten.org
D-8 TTEN :

D-8, also known as Developing-8, is an organization for development cooperation among the following countries: Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan and Turkey. The establishment of D-8 was announced officially through the Istanbul Declaration of Summit of Heads of State/Government on June 15, 1997. The objectives of D-8 Organization for Economic Cooperation are to improve member states’ position in the global economy, diversify and create new opportunities in trade relations, enhance participation in decision-making at international level, and improve standards of living.​