Bahasa Lain

PENAFIAN: Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas alih bahasa bagi bahasa yang disenaraikan di bawah akan dibuat secara automatik oleh aplikasi sistem komputer. Kebarangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. MOSTI tidak

Mobil Web Laman Portal MOSTI

Bagaimana Untuk Membuka Mobil Laman Portal MOSTI : Dengan menggunakan telefon mobil anda seperti Android, Iphone, Ipad, Blackberry and Nokia. Sila pastikan aplikasi QR scanner telah dipasang pada telefon mobil anda. Buka aplikasi QR scanner dan imbas kodbar tersebut QR