IMG_4040
30 MAC 2017 : KUNJUNGAN HORMAT TYT ATTILA KALI, DUTA BESAR HUNGARY KE MALAYSIA KE ATAS PROF. MADYA DR. RAMZAH DAMBUL TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (STI) KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA
Mac 31, 2017
Pada 30 Mac 2017, TYT Attila Kali, Duta Besar Hungary Ke Malaysia telah mengadakan Kunjungan Hormat ke atas Prof. Madya Dr. Ramzah Dambul, Timbalan Ketua Setiausaha (STI) Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi Malaysia. Sesi Kunjungan Hormat tersebut turut disertai oleh Pegawai-pegawai kanan daripada MOSTI. Hungary...

2
21 MAC 2017: KUNJUNGAN HORMAT TYT PROF. DR. MARY TEUW NIANE, MENTERI PENDIDIKAN TINGGI DAN PENYELIDIKAN REPUBLIK SENEGAL KE ATAS YB DATUK WIRA DR. ABU BAKAR MOHAMAD DIAH, TIMBALAN MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA
Mac 23, 2017
Pada 21 Mac 2017, TYT Prof. Dr. Mary Teuw Niane, Menteri Pendidikan Tinggi dan Penyelidikan Republik Senegal telah mengadakan Kunjungan Hormat ke atas YB Datuk Dr. Abu Bakar Mohamad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Sesi Kunjungan Hormat tersebut turut disertai oleh 10...

UKK_9626-4
7 MAC 2017 : MOSTI FOKUS HADAPI CABARAN-CABARAN NEGARA DAN MENCARI PENYELESAIAN MELALUI STI
Mac 9, 2017
PUTRAJAYA, 7 Mac 2017 – Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) bertekad untuk fokus terhadap cabaran-cabaran negara dengan mencari jalan penyelesaian melalui Sains, Teknologi dan Inovasi (STI). MOSTI juga telah melaksanakan inisiatif mengadakan “Sesi Perbincangan Meja Bulat Innovators Dynamic” yang dipengerusikan oleh YB Menteri Sains,...

UKK_8252
24 FEBRUARI : INFORMATION, TECHNOLOGY AND INNOVATION: SABAH CONSTRUCTION FAIR 2017
Mac 3, 2017
KOTA KINABALU, 24 FEBRUARI – “Information, Technology and Innovation” dipilih sebagai tema penganjuran Sabah Construction Fair 2017 (SCF 2017) yang merupakan usaha menghimpunkankan semua pemain dalam sektor pembinaan yang julung-julung kalinya diadakan di Sabah. “Mengadunkan elemen teknologi dan inovasi ke dalam proses pembangunan sistem perumahan...

UKK_7356
23 FEBRUARI : MCY 2.0: KOLABORASI RAKAN STRATEGIK DIPERLUASKAN KE PERINGKAT ANTARABANGSA

KOTA KINABALU, 23 FEBRUARI – Sempena Tahun Pengkomersialan Malaysia 2017 (MCY 2.0) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada 8 Disember 2016 lalu, rangka kerja atau ekosistem pengkomersialan dimantapkan lagi dengan meluaskan kolaborasi rakan strategik daripada kalangan industri, kerajaan negeri dan antarabangsa. Perkara ini dinyatakan...

UKK_6993
21 FEBRUARI 2017 : PELANTIKAN PENGERUSI DAN ANGGOTA BARU LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
Februari 22, 2017
Selaras dengan peruntukan yang ditetapkan di bawah Sub-seksyen 3(3) Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304), YB Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, telah melantik YBhg. Ir. Datuk Ahmad Fauzi bin Hasan, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga sebagai Pengerusi Lembaga...