PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MOSTI

JANUARI – OGOS 2016

  1. Menguruskan dan Mengagihkan Dana R&D&C (BAHAGIAN DANA)

Pelanggan Utama: Penyelidik, Penuntut, Industri dan Komuniti

BIL. PIAGAM PELANGGAN SASARAN PENCAPAIAN
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos
1. Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan dana dalam tempoh 50 hari dari tarikh penerimaan permohonan lengkap. 90% permohonan berjaya diproses dan dimaklumkan 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%
2. Mengeluarkan surat tawaran dan dokumen perjanjian kepada penerima dana dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diperoleh. 100% surat tawaran dan dokumen perjanjian dikeluarkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Membuat pembayaran kepada penerima dana dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan dokumen perjanjian yang lengkap. 100% pembayaran selesai dibuat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Membuat pembayaran kemajuan projek kepada penerima dana dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan diperolehi 100% pembayaran selesai dibuat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

  1. Meningkatkan Bilangan dan Kualiti Modal Insan STI (HCD PERANCANGAN)

Pelanggan Utama: Penuntut, Penjawat Awam, Saintis, Penyelidik, Pakar Malaysia yang menetap di Luar atau Dalam Negara, Badan Bukan Kerajaan, dan Industri

BIL. PIAGAM PELANGGAN SASARAN PENCAPAIAN
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos
1. Memproses dan membuat keputusan ke atas permohonan dana Pembangunan Modal Insan (HCD) dalam tempoh 45 hari dari tarikh penerimaan dan permohonan lengkap 100% daripada bilangan perkhidmatan Tidak relevan berikutan belum menerima peruntukan daripada Kementerian Kewangan 100% 100% 100% 100%  100%  100% 100%
2. Memaklumkan keputusan dana HCD dalam tempoh 7 hari dari tarikh keputusan diperolehi 100% daripada bilangan permohonan 100% 100% 100% 100%  100%  100% 100%

 

  1. Mengaplikasikan Teknologi untuk Manfaat Golongan Akar Umbi (DANA & MASTIC)

Pelanggan Utama: Komuniti

BIL. PIAGAM PELANGGAN SASARAN PENCAPAIAN
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos
3 Menyasarkan peningkatan 10% capaian kandungan utama portal MASTIC:

a)         E-Perkhidmatan;

 

 

3729

 

 

269

 

 

202

 

 

200

 

 

93

 

 

88

 

 

 96

 

 

57

 

 

90

b)         Pembangunan Petunjuk; 9823 795 818 685 207 522  514  384 553
c)         Pangkalan Data STI; 3735 173 250 260 116 192  101  163 160
d)         Penerbitan; 5101 318 231 210 155 265  116  106 260
e)         Insentif STI; dan 33241 2226 1681 1428 342 734  796 643 557
f)          Statistik 8861 521 700 920 308 487  412  313 405

 

  1. Meningkatkan Penyampaian Khidmat Pelanggan (UKK, KEWANGAN & BPTM)

 

Pelanggan Utama: Orang awam, Penjawat Awam, Syarikat Pembekal dan Institusi Pengajian Tinggi

BIL. PIAGAM PELANGGAN Sasaran PENCAPAIAN
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Memberi maklumbalas awal kepada aduan dalam masa 3 hari bekerja. (UKK) 100% 100% 100% 100% Tiada Aduan Diterima
2. Memproses dan membayar bil dan invois dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap (KEW) 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%
3. Memastikan ketersediaan capaian Portal Rasmi MOSTI sentiasa tidak kurang dari 99.5%. (BPTM) 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%
4. Memberi maklum balas terhadap aduan ketidakcapaian Portal Rasmi MOSTI dalam masa 1jam selepas penerimaan aduan (BPTM) TIADA ADUAN DITERIMA  100%  100%  100%  100%  100%  100%

 ***NOTA : Adalah dimaklumkan bahawa pencapaian Piagam Pelanggan ini akan dikemas kini setiap empat bulan sekali.