Filter :


Kunjungan Hormat Daripada Dr. Vladimir Sautov, Presiden Russian Business Council ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia
Julai 31, 2017

Pada 27 Julai 2017,  Dr. Vladimir Sautov,  Pengerusi  Russian Business Council   telah mengadakan Kunjungan Hormat ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Sesi Kunjungan Hormat tersebut turut disertai oleh Pegawai-Pegawai Kanan MOSTI.Program Due Diligence Siri Kedua & Technology Preview Tahun Pengkomersialan Malaysia (MCY) 2017
Julai 26, 2017

Putrajaya, 20 Julai 2017 – Bengkel Due Dilligence atau ‘kebolehsesuaian’ produk/teknologi/perkhidmatan dianjurkan sebagai insiatif berterusan yang melibatkan proses penyaringan, analisa serta dan meneliti potensi pengkomersialan produk/teknologi/perkhidmatan R&D supaya dapat mengenalpasti dan memuktamadkan hasil senarai terbaik untuk tujuan pengkomersialan. Justeru, sebagaiMalaysia Berjaya Dipilih Sebagai Executive Council Di Dalam Intergovernmental Oceonographic Commission (IOC) UNESCO Bagi Penggal 2017-2019 Di Ibu Pejabat UNESCO, Paris.
Julai 12, 2017

Malaysia telah berjaya memenangi kerusi Executive Council di dalam Intergovernmental Oceonographic Commission (IOC) UNESCO untuk penggal 2017-2019. Keputusan mengenai kejayaan tersebut telah dibuat pada 28 Jun 2017 baharu-baharu ini, semasa Persidangan Intergovernmental Oceonographic Commission (IOC) yang telah diadakan pada 21-29GRAPHENE 2017,K.L
Julai 10, 2017

  GLOBAL PLAYERS CONVENE IN REVOLUTIONISING INNOVATIONS WITH GRAPHENE KUALA LUMPUR, 10th July 2017 – Malaysia’s vision for 2020 and beyond to become an innovation driven economy is a significant step closer to reality with revolutionising innovations with graphene beingMajlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) Wallworld Picture Sdn Bhd dan Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) Bagi Program Road Tour Filem “Misi Operasi X – M.O.X” Dan Kembara Inovasi Malaysia

PUTRAJAYA, 20 Jun 2017 – Jelajah Road Tour Filem “Misi Operasi X-M.O.X” merupakan usahasama antara Wallworld Pictures Sdn Bhd dan Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) untuk mempromosikan bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Seni dan Matematik (S.T.E.A.M) melalui layar perak bagi menarik minatAplikasi Sistem Fertigasi Tumbuhan: Menjana Ekonomi Usahawan Sabah
Jun 19, 2017

TUARAN, 10 Jun 2017 – Pemindahan teknologi Aplikasi Sistem Fertigasi Tumbuhan oleh NIBM, agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) mempercepat dan meningkatkan hasil tuaian secara optimum seterusnya menjana ekonomi para usahawan Sabah. YB Datuk Seri Panglima MadiusNICE EKSPO 2017, Ekspo Sains, Teknologi Dan Inovasi Terbesar Negara
Jun 15, 2017

PUTRAJAYA, 15 Jun 2017 – Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan menganjurkan National Innovation and Economy Creative (NICE) Expo 2017, ekspo Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) terbesar negara pada 12 hingga 16 Oktober 2017 bertempat di Technology Park Malaysia (TPM),