Dana Fasilitasi
Julai 18, 2014
Untuk Permohonan Dana Sains Sila klik Di Sini http://edana.mosti.gov.my Pengenalan Dana ini disediakan bagi membantu pemohon mengurangkan jurang kegagalan (valley of death) antara fasa pra pengkomersialan kepada pengkomersialan. Objektif Membantu pemohon meningkatkan tahap kesediaan (readiness) produk-produk hasil daripada R&D untuk menembusi pasaran menerusi pendekatan bimbingan...