web 200x200 pix
Persidangan dan Pameran Inovasi Kebangsaan (NICE) 2015
Mac 28, 2015
JADUAL PROGRAM   Program NICE2015 dengan tema “Beyond Innovation” adalah merangkumi persidangan inovasi dan pengkomersilan, pameran dan jualan produk, dan sesi padanan perniagaan yang mensasarkan penyertaan daripada industri, sektor awam, dan sektor swasta. Program ini dilaksanakan selari dengan Tahun Pengkomersilan MOSTI (MCY) 2014 yang bertujuan...