Untuk Permohonan Dana Sains Sila klik Di Sini http://edana.mosti.gov.my

Pengenalan

Dana ini disediakan bagi membantu pemohon mengurangkan jurang kegagalan (valley of death) antara fasa pra pengkomersialan kepada pengkomersialan.

Objektif

Membantu pemohon meningkatkan tahap kesediaan (readiness) produk-produk hasil daripada R&D untuk menembusi pasaran menerusi pendekatan bimbingan dan hand-holding oleh Agensi MOSTI yang dilantik sebagai Agensi Pelaksana.

Dokumen

mosti-fund-en-sfintro
      Garis Panduan Dana Fasilitasi

PDF, 132 kb, 5 muka surat
Language, English
Muat Turun

Penerangan

Kuantum Pembiayaan, Skop Pembiayaan, Penyelidikan dan Keutamaan Kawasan, Kriteria Kelulusan, Perjanjian Kumpulan Wang,  Pemantauan Projek, Harta Hak (IP) Intelek


Hubungi Kami

Bahagian Dana,
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Aras 4, Blok C4, Kompleks C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62662 Putrajaya

Tel: 603 – 8885 8298
Fax: 603 – 8885 8367
Email: innofund@mosti.gov.my
Website: http://edana.mosti.gov.my