Pengenalan

Dana Fasilitasi merupakan dana yang disediakan bagi membantu pemohon mengurangkan jurang kegagalan (valley of death) antara fasa pra pengkomersialan kepada pengkomersialan. Objektif utama adalah membantu pemohon meningkatkan tahap kesediaan (readiness) produk-produk hasil R&D supaya dapat menembusi pasaran melalui pendekatan bimbingan dan hand-holding oleh Agensi MOSTI yang dilantik sebagai Agensi Pelaksana.

Layari laman eDana http://edana.mosti.gov.my untuk maklumat lanjut.

Kumpulan sasar:

  • Syarikat Kecil & Sederhana

 

Kuantum Maksimum & tempoh pelaksanaan:

  • RM500,000.00 dan 18 Bulan

 

Hubungi Kami:

Bahagian Dana

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

Aras 4, Blok C4, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62662 Putrajaya

 

Tel: 603 – 8885 8298

Faks: 603 – 8888 7710

E-mel: helpdesk-edana@mosti.gov.my

http://edana.mosti.gov.my