Ooli Gunalan a l Manickam

Ooli Gunalan a/l Manickam

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan)
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Ketua Pegawai Digital (CDO)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

 1. Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT Kementerian;
 2. Membantu Ketua Setiausaha dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
 3. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
 4. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
 5. Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi Polisi Keselamatan Siber (PKS) Kementerian;
 6. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan
 7. Merancang penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam Polisi Keselamatan Siber (PKS) Kementerian mengikut peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa.

KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

 1. Meneraju penggunaan data, analitis dan teknologi berfokuskan organisasi dalam bidang teknologi digital, infrastruktur data dan tadbir urus data;
 2. Mentransformasi perkhidmatan digital (produk dan perkhidmatan) sebagai innovator strategist dan data-driven strategist berfokuskan perkhidmatan Kerajaan dan pengguna terutamanya yang melibatkan analitik data, literasi digital dan platform perkhidmatan kendiri atau layan diri;
 3. Mentransformasi pengalaman pelanggan sebagai inovator pemacu data (data-driven innovator) berfokuskan Whole-of-Government terutamanya melibatkan perkongsian data, data terbuka, teknologi baharu, teknologi pintar dan perkhidmatan digital antara agensi/bahagian di bawah kawal selia;
 4. Menilai, menyelaras, memperaku keperluan perkhidmatan digital, rekabentuk perkhidmatan teknikal dan peruntukan pembangunan serta mengurus agensi sebagai pelaksana inisiatif dan projek pendigitalan;
 5. Meneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Kementerian/Negeri/Agensi dengan:
  i. Memastikan PSP Kementerian selari dengan PSP Sektor Awam dan Pengurusan Risiko serta Pelan Pengurusan Perubahan;
  ii. Memantapkan struktur tadbir urus pendigitalan agensi dan menyelaras penggunaan dasar garis panduan dan amalan terbaik global.