Ooli Gunalan a l Manickam

Ooli Gunalan a/l Manickam

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan)
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Ketua Pegawai Digital (CDO)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

  1. Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT Kementerian;
  2. Membantu Ketua Setiausaha dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  3. Menjadi penasihat keselamatan ICT;
  4. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
  5. Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT Kementerian;
  6. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan
  7. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT Kementerian mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.