KUNJUNGAN HORMAT T.Y.T. MANUEL BALAGUER SALAS, DUTA BESAR ARGENTINA KE MALAYSIA KE ATAS YB DATUK SERI PANGLIMA WILFRED MADIUS TANGAU, MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA

Pada 26 Oktober  2017, T.Y.T Manuel Balaguer Salas, Duta Besar Argentina Ke Malaysia telah mengadakan Kunjungan Hormat ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Sesi Kunjungan Hormat tersebut turut disertai oleh Pegawai-Pegawai