Seventh Malaysian International Seminar on Antarctica (MISA)

KUALA TERENGGANU: A five-year strategic plan is being finalised by Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan (YPASM) to strengthen Malaysia’s scientific research in the Antarctic following the ratification of the Madrid Protocol in August last year.   Minister of Science, Technology

Kunjungan Hormat Daripada Dr. Vladimir Sautov, Presiden Russian Business Council ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia

Pada 27 Julai 2017,  Dr. Vladimir Sautov,  Pengerusi  Russian Business Council   telah mengadakan Kunjungan Hormat ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Sesi Kunjungan Hormat tersebut turut disertai oleh Pegawai-Pegawai Kanan MOSTI.

Program Due Diligence Siri Kedua & Technology Preview Tahun Pengkomersialan Malaysia (MCY) 2017

Putrajaya, 20 Julai 2017 – Bengkel Due Dilligence atau ‘kebolehsesuaian’ produk/teknologi/perkhidmatan dianjurkan sebagai insiatif berterusan yang melibatkan proses penyaringan, analisa serta dan meneliti potensi pengkomersialan produk/teknologi/perkhidmatan R&D supaya dapat mengenalpasti dan memuktamadkan hasil senarai terbaik untuk tujuan pengkomersialan. Justeru, sebagai

MOSTI mahu penggiat E&E guna kemudahan latihan berteknologi tinggi MIMOS-NCIA

MOSTI mahu penggiat E&E guna kemudahan latihan berteknologi tinggi MIMOS-NCIA Dijangka hasilkan 2,000 professional E&E berimpak tinggi dalam lima tahun   BUKIT JALIL, 18 Julai 2017 – Industri Elektrik dan Elektronik (E&E) tempatan harus memanfaatkan kemudahan yang disediakan di Pusat