KUNJUNGAN HORMAT T.Y.T FRÉDÉRIC LAPLANCHE, DUTA BESAR PERANCHIS KE MALAYSIA KE ATAS YB DATUK SERI PANGLIMA WILFRED MADIUS TANGAU, MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA

Pada 1 November 2017, T.Y.T Frédéric Laplanche, Duta Besar Peranchis  Ke Malaysia, telah mengadakan Kunjungan Hormat ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Sesi Kunjungan Hormat tersebut turut disertai oleh Pegawai-Pegawai Kanan

MOSTI Komited Memartabatkan Bahasa Kebangsaan

PUTRAJAYA, 31 OKTOBER 2017: Penggunaan Bahasa Melayu yang lebih tepat dari segi tatabahasa dan ejaan di kalangan kakitangan MOSTI ketika bertutur mahupun dalam penulisan perlu dipraktikkan. Saranan tersebut dikemukan oleh YBrs. Encik Kua Abun, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pengkomersialan

INOVASI PEMACU TRANSFORMASI NEGARA

PUTRAJAYA 30 OKTOBER 2017 – “Inovasi merupakan satu keperluan dalam membina pembangunan negara untuk mewujudkan penciptaan teknologi baru mengikut acuan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI).” kata Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Encik Mohd Yusri Mohd Yusoff

KUNJUNGAN HORMAT T.Y.T. MANUEL BALAGUER SALAS, DUTA BESAR ARGENTINA KE MALAYSIA KE ATAS YB DATUK SERI PANGLIMA WILFRED MADIUS TANGAU, MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA

Pada 26 Oktober  2017, T.Y.T Manuel Balaguer Salas, Duta Besar Argentina Ke Malaysia telah mengadakan Kunjungan Hormat ke atas YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Sesi Kunjungan Hormat tersebut turut disertai oleh Pegawai-Pegawai