The Malaysian Code of Responsible Conduct in Research (MCRCR)

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Majlis Sains Negara (NSC) Bilangan 1 Tahun 2017 yang dipengerusikan oleh YAB Dato’ Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia pada 7 Februari 2017 antara lainnya telah bersetuju supaya The Malaysian Code of Responsible Conduct in Research (MCRCR) dijadikan sebagai kod etika penyelidikan kebangsaan dan kod etika ini digunakan sebagai rujukan utama bagi semua penyelidik di Malaysia.


The Malaysian Code of Responsible Conduct in Research