Untuk makluman semua, MOSTI tidak mempunyai sebarang kaitan dengan kenyataan tawaran tender yang dikeluarkan oleh “Suruhanjaya Sains Biotechnology Malaysia (MABIOTECH)”