***Nota : Pencapaian Piagam Pelanggan ini akan dikemas kini setiap enam (6) bulan sekali.

JANUARI – JUN  2017
Menguruskan dan Mengagihkan Dana R&D&C
(BAHAGIAN DANA)

JANUARI – JUN  2017
Meningkatkan Bilangan dan Kualiti Modal Insan STI
(HCD PERANCANGAN)

JANUARI – JUN  2017
 Mengaplikasikan Teknologi untuk Manfaat Golongan
Akar Umbi(MASTIC)

JANUARI – JUN  2017
Meningkatkan Penyampaian Khidmat Pelanggan
(UKK, KEWANGAN & BPTM)

JANUARI – DISEMBER  2016
Menguruskan dan Mengagihkan Dana R&D&C (BAHAGIAN DANA)

JANUARI – DISEMBER  2016
Meningkatkan Bilangan dan Kualiti Modal Insan STI
(HCD PERANCANGAN)

JANUARI – DISEMBER  2016
Mengaplikasikan Teknologi untuk Manfaat Golongan Akar Umbi (MASTIC)

JANUARI – DISEMBER  2016
Meningkatkan Penyampaian Khidmat Pelanggan
(UKK, KEWANGAN & BPTM)