MOSTI BANGUNKAN STANDARD BAGI REKA BENTUK STRUKTUR BANGUNAN YANG TAHAN GEMPA BUMI

PUTRAJAYA, 30 November – MOSTI melalui Jabatan Standard Malaysia telah membangunkan Malaysian Standard (MS) bagi kod reka bentuk bangunan tahan gempa bumi. MS yang melibatkan dua fasa ini telah dibangunkan dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan.

30 Nov 2017 - MOSTI Bangunkan Standard Bagi Reka Bentuk Struktur Bangunan Yang Tahan Gempa Bumi