MOSTI Meneraju Pengkomersilan Produk R&D Negara

Selaku agensi peneraju pembangunan sains, teknologi dan inovasi (STI) adalah menjadi matlamat  MOSTI bahawa kesedaran dan kefahaman STI terus dipertingkatkan serta diterjemahkan secara praktikal iaitu di peringkat awal penjanaan idea hinggalah kepada penghasilan produk R&D yang diterima pasaran. Sehubungan itu,