MOSTI mahu penggiat E&E guna kemudahan latihan berteknologi tinggi MIMOS-NCIA

MOSTI mahu penggiat E&E guna kemudahan latihan berteknologi tinggi MIMOS-NCIA Dijangka hasilkan 2,000 professional E&E berimpak tinggi dalam lima tahun   BUKIT JALIL, 18 Julai 2017 – Industri Elektrik dan Elektronik (E&E) tempatan harus memanfaatkan kemudahan yang disediakan di Pusat