Penduduk Kampung Walou, Ranau, Sabah Terima Bekalan Elektrik Melalui Sistem Hibrid Solar – Mikro Hidro 10kW

Skip to content