Procurement

2015-12-17

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN YB MENTERI, PEGAWAI PENGIRING DAN PEGAWAI PENGURUSAN ATASAN KEMENTERIAN SAINS,TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) DI SABAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

2015-11-03

Keputusan Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan (CM) dan Penyelenggaraan Pencegahan (PM) Peralatan Ict bagi tempoh 1 Tahun MOSTI/BPTM/T/1/2015

2015-10-26

SEBUT HARGA PEROLEHAN SISTEM PERLINDUNGAN KETIRISAN MAKLUMAT (DATA LEAKAGE PROTECTION – DLP) DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

2015-10-20

SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN VMWARE BPTM DI PUSAT DATA, KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN)

2015-10-09

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH, MENGURUS, MENYELENGGARA DAN MENANGGAL SEMULA BOOTH BERSEMPENA PENGANJURAN MOSTI COMMERCIALISATION CONFERENCE & EXHIBITION 2015

2015-10-02

Keputusan Perolehan Perkhidmatan Penambahan Kandungan Augmented Reality bagi Ibu Pejabat Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI/BPTM/SH/12/2015

Skip to content