Procurement

2020-07-17
mosti edit

Sebut Harga Perisian Antivirus Untuk Tempoh 1 Tahun Di MOSTI

Post expires at 12:01pm on Wednesday July 22nd, 2020
2020-07-14
mosti edit

Perolehan Sewaan Tv Pintar Pelbagai Guna Selama 3 (Tiga) Tahun Bagi Kegunaan Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)

Post expires at 12:01pm on Tuesday July 21st, 2020
2020-07-14
mosti edit

Perolehan Pembaharuan Lesen Firewall Bagi Tempoh 3 (Tiga) Tahun di Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (M0STI)

Post expires at 12:01pm on Tuesday July 21st, 2020
2020-07-14
mosti edit

Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pengemaskinian Malaysian Research and Development Classification System (MRDCS) 7th Edition Pada Tahun 2020

Post expires at 12:01pm on Thursday August 6th, 2020
2020-06-23
mosti edit

Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT MOSTI

Post expires at 12:01pm on Tuesday June 30th, 2020
2020-06-01
mosti edit

Sebut Harga Perkhidmatan Pengemaskinian Malaysia Research And Development Classification System (MRDCS) 7th Edition Tahun 2020

Post expires at 12:01pm on Monday June 8th, 2020
Skip to content