Procurement Archive

2021-01-04
mosti edit

Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih

Post expires at 12:01pm on Monday January 11th, 2021
2020-12-09
mosti edit

Sebutharga Bagi Perolehan Pembekalan Pakaian Seragam Pemandu, Pembantu Operasi Dan Pengawal Keselamatan Ibu Pejabat Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI) Untuk Tempoh Dua (2) Tahun

Post expires at 12:01pm on Friday December 18th, 2020
2020-12-09
mosti edit

Sebut Harga Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT MOSTI Bagi Tempoh Dua (2) Tahun

Post expires at 12:01pm on Friday December 18th, 2020
2020-12-03
mosti edit

Sebut Harga Penggantian Peralatan Merekod Kehadiran Pegawai Sedia Ada Serta Berkebolehan Merekod Kehadiran Pelanggan Mosti Menggunakan Teknologi Face Recognition Secara Sewaan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Ibu Pejabat Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)

Post expires at 12:01pm on Wednesday December 23rd, 2020
2020-12-01
mosti edit

Tawaran Perkhidmatan Sewaan Mesin Penapis Air Di Ibu Pejabat Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

Post expires at 12:01pm on Tuesday December 8th, 2020
2020-10-22
mosti edit

Sebut Harga Membekal,Menghantar, Memasang Dan Menguji Video Wall Di Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)

Post expires at 12:01pm on Wednesday October 28th, 2020
Skip to content