Timbalan Ketua Setiausaha
(Pembangunan Teknologi, Pengkomersialan dan Perkhidmatan STI)

drdambul

DR. MOHD NOR AZMAN HASSAN
No. Telefon : (603)88858017

Emel : drazmanaliasmosti.gov.my

 

Sejarah Kerjaya dalam Pekhidmatan Awam

 • Penolong Setiausaha, Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia (Mei 1998 – April 2001)
 • Penolong Setiausaha, Bahagian Komunikasi Korporat, Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia (Mei – Disember 2001)
 • Penolong Pengurus, Lembaga Elektrik Sabah, Kementerian Tenaga, Komunikasi dan Multimedia (Januari 2002 – Julai 2003)
 • Penolong Setiausaha Kanan, Bahagian Mineral dan Geosains, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (Januari 2005 – Ogos 2008)
 • Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Industri, Kementerian, Sains, Teknologi dan Inovasi (September 2012 – Mac 2014)
 • Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri, Kementerian, Sains, Teknologi dan Inovasi (Mac 2014 – September 2016)
 • Setiausaha Bahagian, Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan R&D, Kementerian, Sains, Teknologi dan Inovasi (Oktober 2016 – Januari 2017)
 • Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (IPTS), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia (Januari 2017 – Mac 2019)
 • Timbalan Ketua Setiausaha (Sains, Teknologi dan Inovasi), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) (Mac 2019 – Februari 2020)
 • Timbalan Ketua Setiausaha (Sains, Teknologi dan Inovasi), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) (Mac 2020 – Sekarang)

Pendidikan

 • Matrikulasi Sains, Universiti Pertanian Malaysia (1989 – 1990)
 • Sarjana Muda Sains Bioteknologi dengan Kepujian, Universiti Pertanian Malaysia (1991 – 1995)
 • Diploma Pengurusan Awam (Diploma Pascasiswazah), Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) (1999)
 • Sarjana Alam Sekitar (Jurusan Pengajian Tenaga), Universiti Melbourne, Australia (2003 – 2004)
 • PhD Kejuruteraan dan Dasar Awam, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Amerika Syarikat (2008-2012)(2008-2012)
Skip to content