SEBUT HARGA SEWAAN PERABOT BAGI KEGUNAAN PEJABAT PASUKAN PROJEK KHAS BEKALAN ELEKTRIK SABAH (PPKBES), KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM (MESTECC) BAGI TEMPOH 12 BULAN

Skip to content