Selamat Datang Ke Halaman
Rangkaian Makmal Nanoteknologi Kebangsaan

 

Inisiatif RMNK adalah bagi mewujudkan rangkaian institusi infrastruktur penyelidikan yang boleh digunapakai secara kolaborasi bagi pembangunan inovasi saintifik yang mempunyai peralatan berteknologi tinggi dan di sokong oleh penyelidik-penyelidik dan ahli-ahli teknologi yang berpengalaman.

 

Pembentukan RMNK dikategorikan kepada empat (4) rangkaian berikut: -
1. Rangkaian Makmal Sintesis Bahan Nano
2. Rangkaian Makmal Pengujian Termaju Nano
3. Rangkaian Makmal Integrasi Produk Nano
4. Rangkaian Pengkomersialan dan Industri Nano (Pembangunan Masa Hadapan)

1
1
OBJEKTIF

Kenalpasti kepakaran, keupayaan dan kapasiti makmal serta peralatan nanoteknologi di Institusi Pendidikan Tinggi, Institut dan Agensi Penyelidikan di Malaysia

PENGLIBATAN

  • 17 Institusi Pendidikan Tinggi Awam
  • 7 Institusi Pendidikan Tinggi Swasta
  • 5 Institusi Penyelidikan Kerajaan
  • 3 Agensi Penyelidikan Kerajaan
  • 2 Makmal Pengujian Swasta
TUJUAN

  • Perkongsian sumber yang efisien
  • Kepakaran dan kemudahan pengujian sampel mudah diakses
  • Mengurangkan kos R&D serta pengaliran wang ke luar negara

Ahli Jawatankuasa

Prof. Madya Dr. Ruslinda A Rahim

Penasihat

Ismarul Nizam Ismail

Ketua Projek

Dr Yusrizam Sharifuddin

Ahli Projek

Nur Arifazleen Aris

Ahli Projek

Nurul Asyikin Kamaruzaman

Ahli Projek

Penghargaan