Selamat Datang Ke Halaman
Rangkaian Makmal Nanoteknologi Kebangsaan

 

Inisiatif RMNK adalah bagi mewujudkan rangkaian institusi infrastruktur penyelidikan yang boleh digunapakai secara kolaborasi bagi pembangunan inovasi saintifik yang mempunyai peralatan berteknologi tinggi dan di sokong oleh penyelidik-penyelidik dan ahli-ahli teknologi yang berpengalaman.

 

Pembentukan RMNK dikategorikan kepada empat (4) rangkaian berikut: -
1. Rangkaian Makmal Sintesis Bahan Nano
2. Rangkaian Makmal Pengujian Termaju Nano
3. Rangkaian Makmal Integrasi Produk Nano
4. Rangkaian Pengkomersialan dan Industri Nano (Pembangunan Masa Hadapan)

1
1

Ahli Jawatankuasa

Prof. Madya Dr. Ruslinda A Rahim

Penasihat

Ismarul Nizam bin Ismail @ Abdul Kadir

Ketua Projek

Kamarulzaman Bin Kamaruddin

Ahli Projek

Dr Khairul Bahiyah Binti Md Isa

Ahli Projek

Nurul Asyikin Bt Kamaruzaman

Ahli Projek

Sesi Libat Urus

Penghargaan