Skip to main content
News

Program Kesedaran Kesihatan Terhadap Kanser Serviks Bersama Alat Persampelan Sendiri, Cervisafe Beri Peluang Golongan Wanita Melakukan Prosedur Persampelan Kanser Serviks Dengan Selamat Dan Mudah

By 2017-02-10#!31Wed, 08 Mar 2017 17:09:00 +0800+08:000031#31Wed, 08 Mar 2017 17:09:00 +0800+08:00-5+08:003131+08:00x31 08pm31pm-31Wed, 08 Mar 2017 17:09:00 +0800+08:005+08:003131+08:00x312017Wed, 08 Mar 2017 17:09:00 +0800095093pmWednesday=321#!31Wed, 08 Mar 2017 17:09:00 +0800+08:00+08:003#March 8th, 2017#!31Wed, 08 Mar 2017 17:09:00 +0800+08:000031#/31Wed, 08 Mar 2017 17:09:00 +0800+08:00-5+08:003131+08:00x31#!31Wed, 08 Mar 2017 17:09:00 +0800+08:00+08:003#No Comments

SARAWAK, 10 FEBRUARI 2017 – Di Malaysia, kanser serviks merupakan kanser ketiga yang paling banyak dihadapi oleh kaum wanita. Peringkat awal kanser serviks dapat dirawati dengan berkesan dan penyakit ini juga dapat dihapuskan secara menyeluruh dengan pembedahan atau rawatan yang sesuai.

Berdasarkan kepada fakta tersebut, Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) bersama-sama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama LaDIY Healthcare Sdn Bhd, Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser, UPM (CaRE) dan Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) menganjurkan Program Kesedaran Kesihatan Terhadap Kanser Serviks Bersama Alat Persampelan Sendiri, Cervisafe di bawah Program Inovasi Sosial MOSTI (MSI) di parlimen Batang Lupar.

Pelancaran Program Kesedaran Kesihatan Terhadap Kanser Serviks Bersama Alat Persampelan Sendiri, Cervisafe ini telah di rasmikan oleh YB Dato’ Sri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat, merangkap Ahli Parlimen Batang Lupar, Sarawak hari ini di Kompleks Penyayang Sri Aman, Sarawak.

Selain daripada Sri Aman, Sarawak, Program Kesedaran sebelum ini telah diadakan di Tamparuli, Sabah dan Balik Pulau, Pulau Pinang pada November dan Disember 2016. Perlaksanaan program lebih tertumpu kepada golongan wanita di kawasan luar bandar dalam tempoh masa 6 bulan.

Dato’ Sri Hajah Rohani Abdul Karim berucap, Program kesedaran ini memberi manfaat kepada kaum wanita di Malaysia pada keseluruhannya. Tumpuan kepada kanser pangkal rahim sangatlah sesuai kerana ia merupakan kanser ketiga yang paling banyak di hadapi oleh kaum wanita.

Cervisafe merupakan kaedah alternatif yang sangat baik dalam memastikan semua golongan wanita dapat melakukan pemeriksaan awal kanser servik dengan lebih mudah dah cepat berbanding prosedur-prosedur yang sedia ada. Saya faham antara kekangan utama bagi rakyat Sarawak adalah jarak yang jauh untuk akses ke bandar bagi mendapatkan perkhidmatan kesihatan terutama berkaitan pemeriksaan serviks. Jadi dengan terhasilnya inovasi teknologi baru Cervisafe ini akan lebih memudahkan dan tiada lagi penghalang untuk semua golongan wanita menjaga kesihatan serviks mereka. Sesungguhnya pengesanan awal bagi sebarang penyakit adalah yang terbaik.

Program Kesedaran Kesihatan Terhadap Kanser Serviks Bersama Alat Persampelan Sendiri, Cervisafe ini membolehkan kaum wanita di Sri Aman untuk menjalankan sendiri prosedur persampelan dengan keadaan selesa, praktikal dan selamat. Program ini akan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan saringan kanser serviks sebagai langkah pencegahan awal.

Program yang dijalankan hari ini berjaya menarik minat lebih 300 penduduk sekitar Sri Aman dan 85 daripada mereka layak menjalani ujian persampelan sendiri. MTDC dan MOSTI mensasarkan untuk membuat persampelan ke atas 700 wanita yang layak pada penghujung program ini

LaDIY Healthcare Sdn. Bhd. adalah syarikat penerima Dana Pengkomersilan Penyelidikan & Pembangunan (CRDF) yang disalurkan oleh MOSTI melalui MTDC bagi pengkomersialan kit persampelan sendiri, Cervisafe untuk meningkatkan pengesanan awal kanser serviks di kalangan wanita di seluruh negara.

Program Inovasi Sosial Mosti (MSI)
YAB Perdana Menteri telah bersetuju projek-projek RMKe-11 yang bersifat people centric akan dilaksanakan berdasarkan enam Pemacu Perubahan (Game Changer) melalui Platform Transformasi National Blue Ocean Strategy (NBOS).

MOSTI Social Innovation (MSI) merupakan salah satu program yang akan dilaksanakan di bawah Game-Changer Innovation RMKe-11 mulai tahun 2016.

Tujuan Program MSI adalah untuk membantu masyarakat dan komuniti memenuhi keperluan dan meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pelaksanaan projek, perkhidmatan, peningkatan kemahiran atau hasil inovasi menggunakan teknologi sedia ada. Projek yang dilaksanakan hendaklah bersifat quick-win, kos rendah, cepat siap (tidak melebihi 6 bulan), demand driven dan berimpak tinggi.

Objektif Program MSI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pelaksanaan projek, perkhidmatan, peningkatan kemahiran atau hasil inovasi menggunakan teknologi sedia ada yang boleh dilaksanakan secara mampan.

Kumpulan sasar Program MSI adalah masyarakat Malaysia yang dibantu bagi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka seperti warga emas, golongan berpendapatan rendah, wanita dan lain-lain.
Sehubungan dengan ini, MTDC telah dilantik oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) untuk untuk menjalankan lapan (8) program MSI dan Majlis Menandatangani Perjanjian Usahasama di antara MTDC dan lapan pembekal teknologi yang terdiri daripada penerima Dana CRDF dan universiti telahpun berlangsung pada 14 November 2016.
Menerusi program MSI, lapan Syarikat Pembekal Teknologi yang terdiri daripada penerima Dana CRDF dan universiti akan menjalankan pelbagai aktiviti berteraskan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pelbagai lapisan masyarakat.
LaDIY Healthcare Sdn Bhd
LaDIY Healthcare Sdn Bhd antara syarikat pembekal teknologi yang berkolaborasi bersama-sama dengan Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser, UPM (CaRE) untuk menjalankan Program Kesedaran Kesihatan Terhadap Kanser Serviks Bersama Alat Persampelan Sendiri, Cervisafe. Program ini akan mengambil masa selama enam bulan dan akan dilaksanakan di 10 lokasi.

Mengenai MTDC
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah ditubuhkan pada tahun 1992 dengan objektif berikut – sebagai agen pemacu pembangunan syarikat berasaskan teknologi, menggalakkan pemindahan hasil penyelidikan dan pembangunan (P&P) tempatan dan sebagai pemangkin kepada pertumbuhan industri modal teroka di Malaysia.

Semenjak Rancangan Malaysia ke-7 (RMK-7), MTDC telah diamanahkan oleh Kerajaan untuk menguruskan dana khas kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk meningkatkan kandungan teknologi mereka melalui pengkomersilan penyelidikan dan pembangunan (P&P) dan / atau pengambilalihan teknologi asing. Tidak hanya terhad kepada pengurusan dana, MTDC turut membangunkan pusat teknologi inkubator yang ditempatkan dibeberapa universiti dan institut penyelidikan tempatan (IPT) bagi memberi fokus kepada pelbagai kluster industri.

Dengan gabungan dedikasi, ilmu, teknologi, inovasi, kredibiliti, sokongan dan perkhidmatan penjagaan yang diberikan kepada semua syarikat dalam ekosistemnya, menjadikan MTDC sebuah syarikat yang mempunyai gandingan lengkap, menghasilkan nilai dan membantu memperkembangkan ekonomi Negara.

Skip to content