PENGENALAN

program logo

logo 1

Inisiatif Kerajaan Malaysia melalui Majlis Pekerjaan Negara (MPN) dan MOSTI bagi mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia pasca-pandemik COVID-19.
Peningkatan kemahiran berteraskan Rangka Kerja 10-10 MySTIE sebagai asas bidang teknologi deeptech & futureskills bagi memenuhi keperluan sebenar industri.
Satu bentuk insentif kewangan kepada pekerja and majikan yang terlibat bagi pewujudan pekerjaan and peningkatan kemahiran dalam bidang deeptech & futureskills.
Menyasarkan pewujudan sekurang-kurangnya 5,000 pekerjaan baru pada tahun 2022.

 

 

DEFINISI DEEPTECH

Teknologi termaju, kompleks dan canggih
Penyelesaian cabaran saintifik dan kejuruteraan berimpak tinggi
Teknologi canggih dan disruptive
Merentas dan melangkaui lebih dari satu sektor
Menyelesaikan masalah global
Kebolehpasaran dalam industri
Menawarkan advanced technology

Pengkomersialan produk/perkhidmatan berasaskan R&D

DEFINISI FUTURESKILLS

Kecekapan menyelesaikan masalah yang kompleks
Pemikiran dan pembelajaran kognitif

KAEDAH PELAKSANAAN

Kaedah 1:
Peserta menjalani kursus/latihan
dan seterusnya penempatan di industri

Picture2

Kaedah 2:
Peserta menjalani kursus/latihan
Sepanjang tempoh berkhidmat di syarikat

Picture1 1

AGENSI PELAKSANA

Akademi Sains Malaysia
Copy of AGENSI ANGKASA MALAYSIA 01 copy
cradle
mavcap
mbot
MIMOS 01
MIGHT Logo 01
modal perdana
615e8228b13a9257116a350e MRANTI p 500
MDV
MTDC Logo
NANO MALAYSIA 01
nibm
nuklear
yaysan

OBJEKTIF

objektif
Membantu industri mendapatkan pekerja yang berkredibiliti dan mempunyai kemahiran yang kompeten.
Memanfaatkan sumber tenaga kerja tempatan dalam pembangunan modal insan masa akan datang.
Membantu rakyat Malaysia menjana pendapatan yang stabil dan menyumbang kepada ekonomi negara.
Membangunkan kapasiti pekerja melalui pendedahan kepada keperluan sebenar di industri.

 

10 10

PEMACU SAINS & TEKNOLOGI

5g

5G/6G

SENSOR

Technology Sensor

4d

Percetakan 4D/5D

ADVANCED

Bahan Termaju

ADVANCED INTELLIGENT

Sistem Kecerdasan Termaju

cyber security

Keselamatan Siber & Enkripsi

augmented

Augmentasi Analitik & Penerokaan Data

blockchain

Blockchain

neuro

Neuroteknologi

bioscience

Technology Biosains

PEMACU SOSIO EKONOMI

energy
Tenaga
kewangan
Perkhidmatan Perniagaan & Kewangan
tourism
Kebudayaan, Kesenian & Pelancongan
medical
Perubatan & Penjagaan Kesihatan
smart technology
Technology & Sistem Pintar (Kejuruteraan & Pembuatan Generasi Baharu)
smart cities
Bandar Pintar & Pengangkutan
water
Air & Makanan
agriculture
Pertanian & Perhutanan
pendidikan 2
Pendidikan
environment
Alam Sekitar & Biodiversiti

30 Bidang Keutamaan STIE Nasional

1.Kepelbagaian Tenaga Boleh Diperbaharui

2.Sistem Penyimpanan Tenaga

3.Grid Mikro

4.Model Perniagaan Langganan dan Platform Perkongsian

5.Perkhidmatan Berdigital dan Berautonomi

6.Teknologi Kewangan dalam Kewangan Islam

7.Kandungan Kreatif dan Warisan

8.Pelancongan Digital

9.Pelancongan Nilai Tinggi

10.Kesihatan Digital

11.Perubatan Kepersisan

12.Hab Ujian Klinikal bagi Negara Membangun

13.Bahan Termaju untuk Ekonomi Kitaran dan Masyarakat Lestari

14.Kilang Pintar Generasi Hadapan

15.Pembuatan Peranti Pintar dan Pembangunan Teknologi

16.Pengurusan Infrastruktur dan Infostruktur Bandar Bersepadu

17.Sistem Pintar untuk Komuniti Bandar-Luar Bandar Terhubung

18.Reka Bentuk dan Analitik Berpaksikan Manusia

19.Makanan Halal Premium

20.Makanan Unggul (Superfood) Tempatan

21.Pengurusan Sumber Air Bersepadu

22.Makanan Laut Nilai Tinggi

23.Buah-buahan Tropika Premium

24.Input Pertanian Tempatan

25.Pengurusan Rantaian Bekalan Pintar untuk Produk Hutan Mampan

26.Pembelajaran yang Diperibadikan dan Berasaskan Pengalaman

27.Pensijilan Mikro

28.Pembelajaran Dalam Talian Global: Mempromosikan Kandungan Tempatan

29.Biodiversiti Kepersisan

30.Eko-Produk Inovatif daripada Bahan Buangan