Skip to main content
News

Angkasa Negara (ANGKASA) Menang Tempat Ketiga Pertandingan Satelit Navigasi GNSS.asia Challenge 2016

By 2016-11-16#!31Thu, 09 Mar 2017 09:23:02 +0800+08:000231#31Thu, 09 Mar 2017 09:23:02 +0800+08:00-9+08:003131+08:00x31 09am31am-31Thu, 09 Mar 2017 09:23:02 +0800+08:009+08:003131+08:00x312017Thu, 09 Mar 2017 09:23:02 +0800239233amThursday=321#!31Thu, 09 Mar 2017 09:23:02 +0800+08:00+08:003#March 9th, 2017#!31Thu, 09 Mar 2017 09:23:02 +0800+08:000231#/31Thu, 09 Mar 2017 09:23:02 +0800+08:00-9+08:003131+08:00x31#!31Thu, 09 Mar 2017 09:23:02 +0800+08:00+08:003#No Comments

Kuala Lumpur, 16 November – Agensi Angkasa Negara (ANGKASA), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah membuktikan keupayaan penyelidik Negara apabila mendapat tempat ketiga dalam Pertandingan GNSS.asia Challenge 2016 menerusi produk penyelidikan “ATTracT (Autism Trigger, Tracking and Trace)” atau lebih dikenali dengan nama MOSTI Track Autism. Hadiah pertandingan ini telah disampaikan semasa Persidangan 8th Multi-GNSS Asia yang berlangsung di Manila pada 15 November 2016.

Pertandingan kali ini yang membawa tema “Providing the Solutions using Multi-GNSS and Other Space Applications in the Asia Pacific Region” dihadiri oleh pelbagai agensi yang terlibat dengan aktiviti aplikasi satelit navigasi dari seluruh dunia. Persidangan ini juga memaparkan pelbagai inovasi aplikasi satelit navigasi untuk kegunaan umum. Selain itu,pegawai Penyelidik ANGKASA lain yang terlibat dalam projek ini adalah En. Ooi Wei Han dan En. Shahrizal Ide Moslin.

MOSTI Track Autism adalah sistem yang dibangunkan di bawah MOSTI Social Innovation (MSI) menggunakan teknologi navigasi satelit dan diintegrasikan dengan teknologi komunikasi mudah alih. Dengan menggunakan sistem ini kanak-kanak dipakaikan dengan alat pengesanan satelit navigasi GPS berbentuk jam tangan dan ibu bapa dapat mengesan lokasi kedudukannya pada setiap masa dengan hanya melalui aplikasi pada telefon pintar .Menerusi aplikasi ini juga, ibu bapa turut boleh menentukan zon kawasan maya serta tempoh waktu untuk aktiviti harian tertentu bagi kanak-kanak autisme. Satu notifikasi menerusi khidmat pesanan ringkas (SMS) akan dihantar kepada ibu bapa sekiranya kanak-kanak tidak berada di dalam zon kawasan maya yang ditetapkan. Ini dapat mengurangkan risiko berlakunya kemalangan terhadap kanak-kanak autisme, dan juga tekanan dan kerisauan ibu bapa.

Untuk makluman pada tahun 2015, ANGKASA juga telah memenangi tempat ketiga dalam pertandingan yang sama menerusi projek penyelidikan Rapid Emergency Medical System with Geospatial Technology (REMS).
Pproduk penyelidikan ini juga telah menerima anugerah khas BELS Special Prize dalam pertandingan yang dianjurkan oleh European Commission, European Space Agency dan European GNSS Agency yang dilangsungkan di Circulo De Bellas Artes De Madrid, Sepanyol pada 25 November yang lalu

Skip to content