Skip to main content
News

Pelantikan Pengerusi Dan Anggota Baru Lembaga Perlesenan Tenaga Atom

By 2017-02-21#!31Fri, 26 May 2017 23:44:48 +0800+08:004831#31Fri, 26 May 2017 23:44:48 +0800+08:00-11+08:003131+08:00x31 26pm31pm-31Fri, 26 May 2017 23:44:48 +0800+08:0011+08:003131+08:00x312017Fri, 26 May 2017 23:44:48 +08004411445pmFriday=321#!31Fri, 26 May 2017 23:44:48 +0800+08:00+08:005#May 26th, 2017#!31Fri, 26 May 2017 23:44:48 +0800+08:004831#/31Fri, 26 May 2017 23:44:48 +0800+08:00-11+08:003131+08:00x31#!31Fri, 26 May 2017 23:44:48 +0800+08:00+08:005#No Comments

Selaras dengan peruntukan yang ditetapkan di bawah Sub-seksyen 3(3) Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304), YB Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, telah melantik YBhg. Ir. Datuk Ahmad Fauzi bin Hasan, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga sebagai Pengerusi Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) yang baru mulai 23 Januari 2017. Beliau turut melantik dua anggota Lembaga yang baru iaitu YBhg. Datuk Dr. Nayan bin Yambu @ Laurentius dan YBrs. Dr. Muhd. Noor bin Muhd. Yunus. YBhg. Datuk Dr. Nayan merupakan seorang pesara kerajaan yang berpengetahuan luas dalam pengurusan alam sekitar dan telah berkhidmat dengan kerajaan melebihi 30 tahun. YBrs. Dr. Muhd. Noor yang juga seorang pesara kerajaan, merupakan mantan Timbalan Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, dan telah berkhidmat dengan agensi tersebut selama 36 tahun.

Pelantikan Y. Bhg. Ir. Datuk Ahmad Fauzi adalah bagi menggantikan Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Sukiman bin Sarmani yang meletakkan jawatan pada 22 November 2016. Tempoh lantikan Pengerusi dan dua anggota Lembaga ini adalah bagi tempoh tiga tahun sehingga 22 Januari 2020. YBhg. Ir. Datuk Ahmad Fauzi yang berkelulusan sarjana dalam bidang sains kejuruteraan (mekanikal) daripada University of Michigan, Ann Arbor, USA, telah menganggotai Lembaga sejak 2 Julai 2010. Pengalaman beliau yang luas sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga sejak tahun 2010 dan sebagai anggota Lembaga selama 7 tahun, melayakkan beliau untuk dilantik sebagai Pengerusi Lembaga yang baru.

Pada masa ini, Lembaga turut dianggotai oleh Ketua Pengarah Kesihatan iaitu YBhg. Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah, dan YBrs. Prof. Madya Dr. Ramzah bin Dambul, yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha (Sains, Teknologi dan Inovasi), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Pelantikan Pengerusi dan dua anggota Lembaga yang baru ini melengkapkan keanggotaan Lembaga seramai lima orang seperti yang ditetapkan di bawah Sub-seksyen 3(2) Akta 304.

Lembaga sebagai pihak berkuasa berkenaan di bawah Akta 304 bertanggungjawab mengawal dan mengawal selia aktiviti tenaga atom di Malaysia yang berkaitan dengan urusan melibatkan teknologi nuklear dan sinaran yang menggunakan bahan radioaktif, bahan nuklear, radas penyinaran dan benda-benda ditetapkan. Pelbagai bidang di Malaysia telah menggunakan teknologi ini termasuk bidang perubatan, industri, penyelidikan, pembelajaran dan pengajaran. Kes kecurian dua unit projektor gamma yang mengandungi dua unit bahan radioaktif Ir-192 pada 9 Februari 2017 di Klang, Selangor baru-baru ini menjadi cabaran kepada Lembaga untuk memantapkan kawal selia aktiviti tenaga atom di Malaysia dan memastikan bahawa teknologi ini digunakan dengan selamat, terjamin dan terkawal.

Pelantikan YBhg. Ir. Datuk Ahmad Fauzi dan dua anggota Lembaga yang baru adalah pilihan yang tepat berdasarkan kepakaran dan pengalaman masing-masing dalam bidang berkaitan yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. MOSTI yakin bahawa pengalaman dan pengetahuan mendalam YBhg. Ir. Datuk Ahmad Fauzi, yang dibantu dengan kepakaran dan pengalaman luas anggota Lembaga yang lain, akan membolehkan beliau menerajui Lembaga dalam membuat keputusan penting berkaitan aktiviti tenaga atom di Malaysia

Skip to content