Skip to main content
News

Bengkel Sesi Hands-on Pengemaskinian Maklumat Projek Skim Dana Penyelidikan Strategik oleh Agensi Pelaksana dan Pemantau (SRF-APP) Dalam Sistem Dana Bersepadu (SDB)

11 Ogos 2023, Putrajaya – Bengkel Sesi Hands-on Pengemaskinian Maklumat Projek Skim Dana Penyelidikan Strategik oleh Agensi Pelaksana dan Pemantau (SRF-APP) Dalam Sistem Dana Bersepadu (SDB).
Bengkel ini dihadiri 64 peserta daripada Agensi Pelaksana dan Pemantau (APP) serta entiti yang terlibat.
Bengkel bertujuan memberikan pendedahan kepada peserta berkenaan Sistem Dana Bersepadu (SDB) yang dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) sebagai solusi ‘end-to-end’ bagi perkhidmatan pengurusan dana R&D&C&I MOSTI selaras dengan inisiatif pendigitalan Sektor Awam.
Fokus utama bengkel adalah bagi membantu wakil APP dan entiti secara ‘hands-on’ bagi proses mengunci masuk data dan mengemas kini maklumat projek yang telah diluluskan di bawah skim SRF-APP. Dengan pelaksanaan pengemaskinian ini, pelaporan yang dijana melalui SDB adalah lebih komprehensif dan bermanfaat kepada stakeholders, pentadbir, pemohon, APP, panel pakar dan juga ahli Mesyuarat JKD.
Skip to content