Skip to main content
News

Kunjungan hormat Malaysian Association of Research Scientist (MARS) ke atas YBhg. Dato’ Ts. Dr. Haji Aminuddin bin Hassim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

4 Oktober 2023, Putrajaya – Kunjungan hormat Malaysian Association of Research Scientist (MARS) ke atas YBhg. Dato’ Ts. Dr. Haji Aminuddin bin Hassim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.

Sesi kunjungan hormat ini antara lainnya membincangkan mengenai kerjasama-kerjasama yang boleh dilaksanakan bersama MOSTI serta hala tuju skim perkhidmatan pegawai penyelidik.
Skip to content