Skip to main content
NewsCovid-19

MOSTI Menyerahkan Satu Unit Kubikel Saringan Covid-19 Kepada Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya

By 2020-05-14#!28Sat, 13 Feb 2021 18:34:44 +0800p4428#28Sat, 13 Feb 2021 18:34:44 +0800p-6Asia/Kuala_Lumpur2828Asia/Kuala_Lumpurx28 13pm28pm-28Sat, 13 Feb 2021 18:34:44 +0800p6Asia/Kuala_Lumpur2828Asia/Kuala_Lumpurx282021Sat, 13 Feb 2021 18:34:44 +0800346342pmSaturday=321#!28Sat, 13 Feb 2021 18:34:44 +0800pAsia/Kuala_Lumpur2#February 13th, 2021#!28Sat, 13 Feb 2021 18:34:44 +0800p4428#/28Sat, 13 Feb 2021 18:34:44 +0800p-6Asia/Kuala_Lumpur2828Asia/Kuala_Lumpurx28#!28Sat, 13 Feb 2021 18:34:44 +0800pAsia/Kuala_Lumpur2#No Comments