Skip to main content
News

Penjenamaan Semula Yayasan Angkasawan Malaysia

By 2013-12-12#!31Mon, 14 Dec 2020 15:03:26 +0800+08:002631#31Mon, 14 Dec 2020 15:03:26 +0800+08:00-3+08:003131+08:00x31 14pm31pm-31Mon, 14 Dec 2020 15:03:26 +0800+08:003+08:003131+08:00x312020Mon, 14 Dec 2020 15:03:26 +08000330312pmMonday=321#!31Mon, 14 Dec 2020 15:03:26 +0800+08:00+08:0012#December 14th, 2020#!31Mon, 14 Dec 2020 15:03:26 +0800+08:002631#/31Mon, 14 Dec 2020 15:03:26 +0800+08:00-3+08:003131+08:00x31#!31Mon, 14 Dec 2020 15:03:26 +0800+08:00+08:0012#No Comments

39

Putrajaya, 12 Disember 2013 – Showcase Angkasawan telah diadakan pada hari ini oleh Yayasan Angkasawan Malaysia (YAM) dengan sokongan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) sebagai simbolik kepada penetapan halatuju yang lebih konkrit.

Dalam ucapan perasmiannya, YB. Datuk Dr. Ewon Ebin, Menteri MOSTI menyatakan secara prinsipnya Kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan program angkasawan ini. Walau bagaimanapun, tarikh sebenar penghantaran misi angkasawan kedua serta kaedah modalitinya belum diputuskan kerana perlu dilaksanakan dengan perancangan yang rapi terutamanya jenis-jenis kajian yang akan dilaksanakan kelak.

Skip to content