Skip to main content
News

Perjumpaan Dan Perbincangan Pertama Antara YB Menteri dan KSU MOSTI

By 2021-10-07#!31Mon, 11 Oct 2021 12:43:00 +0800p0031#31Mon, 11 Oct 2021 12:43:00 +0800p-12Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 11pm31pm-31Mon, 11 Oct 2021 12:43:00 +0800p12Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312021Mon, 11 Oct 2021 12:43:00 +080043124310pmMonday=321#!31Mon, 11 Oct 2021 12:43:00 +0800pAsia/Kuala_Lumpur10#October 11th, 2021#!31Mon, 11 Oct 2021 12:43:00 +0800p0031#/31Mon, 11 Oct 2021 12:43:00 +0800p-12Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Mon, 11 Oct 2021 12:43:00 +0800pAsia/Kuala_Lumpur10#No Comments
07 Oktober 2021, Putrajaya – Sesi perjumpaan dan perbincangan pertama antara YB Dato’ Sri Dr Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi bersama YBhg. Datuk Zainal Abidin bin Abu Hassan, Ketua Setiausaha MOSTI yang baharu.