Skip to main content
News

Program Penggalakan Kesedaran Harta Intelek 2013 Zon Tengah (Siri 1) Pada 29 & 30 Mac 2013 di Nilai Springs Hotel, Negeri Sembilan, Anjuran Bahagian I&P Bersama MDEC & MYIPO

By 2013-03-29#!31Fri, 10 Mar 2017 20:54:09 +0800+08:000931#31Fri, 10 Mar 2017 20:54:09 +0800+08:00-8+08:003131+08:00x31 10pm31pm-31Fri, 10 Mar 2017 20:54:09 +0800+08:008+08:003131+08:00x312017Fri, 10 Mar 2017 20:54:09 +0800548543pmFriday=321#!31Fri, 10 Mar 2017 20:54:09 +0800+08:00+08:003#March 10th, 2017#!31Fri, 10 Mar 2017 20:54:09 +0800+08:000931#/31Fri, 10 Mar 2017 20:54:09 +0800+08:00-8+08:003131+08:00x31#!31Fri, 10 Mar 2017 20:54:09 +0800+08:00+08:003#No Comments

Program    : Penggalakan Kesedaran Harta Intelek 2013 Zon Tengah (Siri 1) 
Tarikh       : 29-30 Mac 2013 
Tempat     : Nilai Springs Hotel, Negeri Sembilan 
Anjuran     : Bahagian I&P Bersama MDeC & MyIPO

Skip to content