Skip to main content
NewsSiaran/Kenyataan Media

RM107 Juta Pemeteraian Perjanjian Ditandatangani Semasa Sidang Kemuncak MCY 2021

By 2022-03-14#!31Thu, 31 Mar 2022 09:51:02 +0800p0231#31Thu, 31 Mar 2022 09:51:02 +0800p-9Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 31am31am-31Thu, 31 Mar 2022 09:51:02 +0800p9Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312022Thu, 31 Mar 2022 09:51:02 +0800519513amThursday=321#!31Thu, 31 Mar 2022 09:51:02 +0800pAsia/Kuala_Lumpur3#March 31st, 2022#!31Thu, 31 Mar 2022 09:51:02 +0800p0231#/31Thu, 31 Mar 2022 09:51:02 +0800p-9Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Thu, 31 Mar 2022 09:51:02 +0800pAsia/Kuala_Lumpur3#No Comments
Skip to content