Skip to main content
Covid-19Siaran/Kenyataan Media

Kenyataan Bersama KKM Dan MOSTI Mengenai Peranan Penting Pihak Pengamal Perubatan Swasta Dalam Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan

By 2021-09-01#!31Sat, 02 Oct 2021 10:33:41 +0800+08:004131#31Sat, 02 Oct 2021 10:33:41 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31 02am31am-31Sat, 02 Oct 2021 10:33:41 +0800+08:0010+08:003131+08:00x312021Sat, 02 Oct 2021 10:33:41 +080033103310amSaturday=321#!31Sat, 02 Oct 2021 10:33:41 +0800+08:00+08:0010#October 2nd, 2021#!31Sat, 02 Oct 2021 10:33:41 +0800+08:004131#/31Sat, 02 Oct 2021 10:33:41 +0800+08:00-10+08:003131+08:00x31#!31Sat, 02 Oct 2021 10:33:41 +0800+08:00+08:0010#No Comments
Skip to content