Skip to main content
National Science Week

Minggu Sains Negara 2018

By 2018-03-26#!28Thu, 11 Feb 2021 23:34:22 +0800+08:002228#28Thu, 11 Feb 2021 23:34:22 +0800+08:00-11+08:002828+08:00x28 11pm28pm-28Thu, 11 Feb 2021 23:34:22 +0800+08:0011+08:002828+08:00x282021Thu, 11 Feb 2021 23:34:22 +08003411342pmThursday=321#!28Thu, 11 Feb 2021 23:34:22 +0800+08:00+08:002#February 11th, 2021#!28Thu, 11 Feb 2021 23:34:22 +0800+08:002228#/28Thu, 11 Feb 2021 23:34:22 +0800+08:00-11+08:002828+08:00x28#!28Thu, 11 Feb 2021 23:34:22 +0800+08:00+08:002#No Comments

MSN 2018

 

Minggu Sains Negara bagi tahun 2018 telah berjaya dilaksanakan dengan kerjasama dan sokongan daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, sekolah-sekolah, institusi pendidikan tinggi, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), industri dan pihak media. Kejayaan penganjuran Minggu Sains Negara tahun ini telah membawa anjakan baharu dalam pembangunan bidang sains, teknologi dan inovasi (STI) negara. Kementerian ini berharap usaha dan kerjasama ini akan diteruskan dan dipertingkatkan dalam penganjuran Minggu Sains Negara pada tahun-tahun akan datang dan seterusnya menjayakan gerakan ‘Negaraku Berinovasi”.

Skip to content