Skip to main content
Information Sharing

INDUSTRIAL LINEAR ROBOT

By 2020-12-30#!28Sun, 20 Feb 2022 14:52:26 +0800+08:002628#28Sun, 20 Feb 2022 14:52:26 +0800+08:00-2+08:002828+08:00x28 20pm28pm-28Sun, 20 Feb 2022 14:52:26 +0800+08:002+08:002828+08:00x282022Sun, 20 Feb 2022 14:52:26 +0800522522pmSunday=321#!28Sun, 20 Feb 2022 14:52:26 +0800+08:00+08:002#February 20th, 2022#!28Sun, 20 Feb 2022 14:52:26 +0800+08:002628#/28Sun, 20 Feb 2022 14:52:26 +0800+08:00-2+08:002828+08:00x28#!28Sun, 20 Feb 2022 14:52:26 +0800+08:00+08:002#No Comments

Industrial Linear Robot merupakan robot lelurus ambil dan letak yang digunakan dalam sektor perkilangan dan pembuatan. Menggunakan pelbagai teknologi penggerak seperti sistem kecerdasan buatan (AI), teknologi deria dan kawalan gerak lanjutan. Cara robot ini berfungsi boleh ditonton melalui pautan ini: https://www.youtube.com/watch?v=b8oi9JdZBGk

Industrial Linear Robot merupakan salah satu projek perintis di bawah Sandbox Inovasi & Teknologi Nasional (NTIS)

Industrial Linear Robot

#mosti

#mytechupdates

#NTIS

#SandboxMalaysia

Techcapital Resources Sdn Bhd

Malaysian Global Innovation and Creativity Centre

NTIS

Skip to content