Skip to main content
Covid-19Information Sharing

Pusat Maklumat COVID-19 Malaysia (MyC19)

By 2020-11-16#!28Sat, 13 Feb 2021 18:34:02 +0800p0228#28Sat, 13 Feb 2021 18:34:02 +0800p-6Asia/Kuala_Lumpur2828Asia/Kuala_Lumpurx28 13pm28pm-28Sat, 13 Feb 2021 18:34:02 +0800p6Asia/Kuala_Lumpur2828Asia/Kuala_Lumpurx282021Sat, 13 Feb 2021 18:34:02 +0800346342pmSaturday=321#!28Sat, 13 Feb 2021 18:34:02 +0800pAsia/Kuala_Lumpur2#February 13th, 2021#!28Sat, 13 Feb 2021 18:34:02 +0800p0228#/28Sat, 13 Feb 2021 18:34:02 +0800p-6Asia/Kuala_Lumpur2828Asia/Kuala_Lumpurx28#!28Sat, 13 Feb 2021 18:34:02 +0800pAsia/Kuala_Lumpur2#No Comments

MIMOS telah membangunkan ‘Pusat Maklumat COVID-19 Malaysia’ (MyC19) https://covid19.ai.mimos.my/  yang bertindak mencerap dan menganalisis sentimen rakyat terhadap isu berkaitan COVID-19.  MyC19 menggunakan sistem analisis teks berdasarkan kecedasan buatan (AI) yang telah dipatenkan oleh MIMOS bersama teknologi analisis data MIMOS yang lain. MyC19 merupakan kerjasama antara MIMOS Berhad, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM).

covid19 ai

#mosti

#mytechupdates