Skip to main content
Information Sharing

Robot Farmo: Tingkat Keupayaan Pertanian Pintar

By 2020-11-26#!28Sun, 20 Feb 2022 14:52:36 +0800+08:003628#28Sun, 20 Feb 2022 14:52:36 +0800+08:00-2+08:002828+08:00x28 20pm28pm-28Sun, 20 Feb 2022 14:52:36 +0800+08:002+08:002828+08:00x282022Sun, 20 Feb 2022 14:52:36 +0800522522pmSunday=321#!28Sun, 20 Feb 2022 14:52:36 +0800+08:00+08:002#February 20th, 2022#!28Sun, 20 Feb 2022 14:52:36 +0800+08:003628#/28Sun, 20 Feb 2022 14:52:36 +0800+08:00-2+08:002828+08:00x28#!28Sun, 20 Feb 2022 14:52:36 +0800+08:00+08:002#No Comments

Farmo Robot merupakan Robot mudah alih serbaguna yang digunakan dalam sektor pertanian untuk meningkatkan kecekapan kerja dan mengurangkan bilangan pekerja yang diperlukan. Robot Farmo menggunakan alat kawalan jauh dan sistem kamera tanpa wayar. Farmo merupakan salah satu projek perintis di bawah Sandbox Inovasi & Teknologi Nasional (NTIS).

robot farmo

NTIS

Malaysian Global Innovation and Creativity Centre

Malaysian Technology Development Corporation

Skip to content