Skip to main content
Seranta Awam Atas Talian (Arkib)

Cadangan Pembatalan Perintah Perlesenan Tenaga Atom (Kilang Amang Kecil) (Pengecualian) 1994

By 2021-03-07#!31Thu, 20 May 2021 17:07:39 +0800p3931#31Thu, 20 May 2021 17:07:39 +0800p-5Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 20pm31pm-31Thu, 20 May 2021 17:07:39 +0800p5Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312021Thu, 20 May 2021 17:07:39 +0800075075pmThursday=321#!31Thu, 20 May 2021 17:07:39 +0800pAsia/Kuala_Lumpur5#May 20th, 2021#!31Thu, 20 May 2021 17:07:39 +0800p3931#/31Thu, 20 May 2021 17:07:39 +0800p-5Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Thu, 20 May 2021 17:07:39 +0800pAsia/Kuala_Lumpur5#No Comments
Kami mengalu-alukan sebarang cadangan atau komen daripada anda bagi memastikan kawalan pelesenan terhadap kilang amang kecil ini dapat dilaksanakan selaras dengan Peraturan-peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010 dan standard serta amalan baik antarabangsa. Kongsikan pendapat dan cadangan anda di https://bit.ly/3dcBuIG. Untuk maklumat lanjut sila layari www.aelb.gov.my