Skip to main content
Seranta Awam Atas Talian (Arkib)

Cadangan Pembatalan Perintah Perlesenan Tenaga Atom (Kilang Amang Kecil) (Pengecualian) 1994

By 2021-03-07#!31Mon, 17 Jan 2022 16:27:28 +0800p2831#31Mon, 17 Jan 2022 16:27:28 +0800p-4Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 17pm31pm-31Mon, 17 Jan 2022 16:27:28 +0800p4Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312022Mon, 17 Jan 2022 16:27:28 +0800274271pmMonday=321#!31Mon, 17 Jan 2022 16:27:28 +0800pAsia/Kuala_Lumpur1#January 17th, 2022#!31Mon, 17 Jan 2022 16:27:28 +0800p2831#/31Mon, 17 Jan 2022 16:27:28 +0800p-4Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Mon, 17 Jan 2022 16:27:28 +0800pAsia/Kuala_Lumpur1#No Comments
Kami mengalu-alukan sebarang cadangan atau komen daripada anda bagi memastikan kawalan pelesenan terhadap kilang amang kecil ini dapat dilaksanakan selaras dengan Peraturan-peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010 dan standard serta amalan baik antarabangsa. Kongsikan pendapat dan cadangan anda di https://bit.ly/3dcBuIG. Untuk maklumat lanjut sila layari www.aelb.gov.my
Skip to content